แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - watamon

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 13
16

ขายส่งสลายไขมัน ดอกอัญชัน ดอกไม้สีม่วงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้คนจำนวนมากน่าuilulจะoเคยรัdekuilkuiluilรู้คุณปoi;ระโuilยชน์ของเจ้าดulอกอัญชัuilio;กันมาบ้างแล้ว ที่เห็นกันชัดแจ้งสลายไขมันราคาถูกก็คงจะเilulป็นการนำอัญชันมuilถูคิ้วเilululdjyuด็กตัวเล็กๆๆเพราะมีควาlคิดกันว่าจะก่luiiuให้ขนคิ้วดกoi;ดำขึ้น หรือแม้กระทั้งสลายไขมันราคาถูกคุio;ณค่าio;ในการ|สำหรับกาop'ร|สำ'opหรับop'io;ในการ|สำหรัsjบเพื่อการ}นำสีของ'opดอuilกอัญชันมาใ;oiช้io;สำหรับในการประกอบio;อาuilหารหรือของหวานต่างๆขายสลายไขมันเเคปซูลแม้uil'opกระนั้นทราบหรือไม่ขายสลายไขมันเเคปซูลว่าที่จริงแล้วดอกio;;อั'poญชันเป็นioประโยชน์อีกเพียบเลยหลายอย่iluiางเลยuilล่ะจ้ะ ต้องการรู้แล้ykใช่ไห'pมล่ะว่า เจ้าดอกเล็กๆสีม่yukวงนี้ขายสลายไขมันเเคปซูลมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย kufyukyจักดอกอัญชันก่อนที่เราจะykไปioylทำความรู้จักกับขายสลายไขมันเเคปซูลคุณuloiu;io;io;ประโยชน์และประโยช์จากดอกjyอัญชันสลายไขมันราคาถูก เราio;มาtyjทำควyukามรู้จักกับอัoi;ญyukนกันใuilห้มากยิ่งขึ้นหน่อยuio;kyukดียิ่งกว่าค่ะ เผื่อคนไหนกันswhjytyuแน่ที่ยังไม่เคยทราบเวลาไปเห็นที่ไหi.fนจะได้รู้กันจ้ะ อัญชัน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า l,iopea, ;oBlue pea, หรือ Arshjtykysian pigeonwings มีkyukชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Clitoria ternatea L. เป็นพืชตระกูลyukถั่ว (Fuiabaceae) อยู่ในวio.ioงศ์ L.eguminosae เป็นพืชที่.ioมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศแถบอเมริกาใต้ โดยทั่วไปสลายไขมันราคาถูกนิยuil'opมปลูuilกในเขตร้อluiน อัy'ทั้งiul}สีขาว ดอกชั้นในแบ่งเป็;io;lน 5 กลีบ กลีบนอกมีสีเขียว มีผลเป็นฝัก ลักษณi,ui,ะแบนคล้ายฝักถั่ว ปio;ริghkmมาณยาวประมาณ 5-10 ซม. ดอกอัlio;ญชันloiมีชื่uiอเรียกตามท้องถื่นที่ต่างๆนาๆ สลายไขมันราคาถูกดังykyufl,ioul;ioเช่น ในภาคเหop'นือจะเรียกดio;กอัญชันว่า เอื้องชัน lilแต่ว่าในจังหวัดเชียงใหม่จuyะเรีย;tfกว่iluiuluilาแดงชัน  สรรพคุณดอกylkuilญชันอันน่uilาทึ่ง  ดอกอัญilชันio;มีคุณลักษyukณะ;io;สำหรับiuliuเพื่อ;ioกาyumkuilรเป็นสlui;ารต้านอนุมูyiuuio;kuilลอิสร;ะ io;io;โดยในดอกอัuykญuiiulชันนั้นมีสารตั;oi;วหuilนึ่งที่ชื่อว่าแอนโuiทไซยioานิน (uilAnthluocyanin) ซึ่งสารจำพวกนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำpo'งานของดio;วงตาyk เพิ่มความสามาyilรถสำหรับการมองเห็น แก้อาการตาฝ้าขายสลายไขมันเเคปซูล ตามัว หรือภาวะสลายไขมันราคาถูกการเสื่อมขyukองดวงตuilาที่มyukyาtจากโรคเบาหวานyu โรคต้อหิน โkyuรคต้อกระจylก ขายสลายไขมันเเคปซูลแล้วก็มีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือ;oikyukyuดไปเลี้ยuงส่วนต่างๆก้าsjtyyวหน้าเพิ่ysjyukyukมขึ้นเรื่อยyiouๆ  แถมยังมีฤทธิ์ต้านการอuiukylio;อกซิเyukดชั่นของไขมัน ชะลอการเกิดโรคuklyulที่มีต้นเหตุมากจากคอเลสเตอรอลyulชนิดที่ไม่ดี (LDL) สลายไขมันราคาถูกตันในหลอดเลือด และyfukโtรlkคขายสลายไขมันเเคปซูลหลอดเลือดsjหัวใจแข็งตัklylวอีกด้วย รวมทั้งคุณสมบัติที่สำyukญอีกอย่างหนึ่งyukkคือ ดอกอัญชันนั้นยัytงช่วยยั้งการรวมตัวขyukองเกล็ดเลือด ช่วยขับyukเยี่ยว รวมทั้งช่วยผ่อนyuคลายของกล้ามเนื้อ

Tags : ขายส่งสลายไขมัน,ขายสลายไขมันเเคปซูล

17

ขายกวาวเครือเเดง ธาตุเหล็ก สารอาหารที่ช่วยปรับปรุงสมองให้ลูกน้อยธาตุเหล็ก เป็นสารอาหารที่ร่างกาgmnuyj,ยปรารถนาไม่มากมาย แม้กระนั้นมีความymfthrtหมายในการพัฒนาสมองสูง เหล็กเป็นธาตุประเภทหนึ่งซึ่งมีmuyrmh,ความสำคัญต่อการผลิตเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกาย rnuykพวกเราก็เลยพบว่า จำหน่ายกวาวเครือเเดงหากขาดธาตุเหล็83กแล้วตัวจะdbdytซีดเผือด h,เมื่อเรารัejku67rkบประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก ธาตุu,oyejเหล็กก็จะกระจัดกระจายไปสู่ไขกระดูก และก็เม็ดเลือ873983ดแดงที่ไหลเวียนไปทั่วร่า832งกายปฏิบัติหน้าที่นำออกสิเจh,นไปสู่เซลล์ต่างๆdmuj6ทั่วร่างกายนอกจากไปแล้ว ธาตุเหล็ก ยังเป็นองค์ปtymkuyl,ระกอบสำคัญของสารสื่อประสาท ช่วยในการพัฒนาสมองของเด็ก มีบทบาทรอดูแgm,ลความสามารถด้านการ37รับทราบi/.oo/n,รวมทั้งการเรียนรู้จำหน่ายกวาวเครือเเดงโดยy,muy,tเหตุนี้ถ้าหากลูกน้อยขาดธาตุเหล็ก ก็จะมีปัญหาเรื่อ;.yงการ+วิวัฒนาการuy.ขายกวาวเครือเเดงที่เกิดขึ้นจากด้านการเรียนทราบได้เช่นกันจ้ะเด็กทารกที่คลอดธรรมดาในวัยทารก-6 เดือนจะได้รับ ธาตุเหล็ก จากคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่อยู่ภา2ใ9i;./o9นครรภ์ เก็บสะสมไว้ใ527ช้8 และส่วนใfndtดส่วนหนึ่งได้มาจากน้ำนมของคุณแม่ด้วย ซึ่งเพียงพออยู่y;uแล้ว  ส่วนเด็กอ่อนที่คลอดก่อdmk87tli;นกำหนดหรือมีน้ำหนักi.p0i'ทารกน้อย แพทย์จะเสนอแนะให้กินธาตุเหล็กเสริมควบคู่กับนมแม่เด็868yl;yกแบเบาะภายหลัง 6 เดือน เป็นต้นไป เด็กจะเริ่มกินอาหารเสริม ทำให้ทานนมแม่ในปริมาณที่น้อยลง และนมแม่เองก็เริ่มมีธาตุเหล็กrfki8tlต่ำลงด้วยเช่นเดียวกัน โดยเหตุนั้นหากเด็กได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ จะก่อให้เด็กซีดเผืytl9u;อด เจริญวัยไม่สมวัย ฉะนั้นขายกวาวเครือเเดงในมื้ออาหารเสริมแม่ควรจะให้ลูกได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่พอเพียงด้วยเช่นเดียวกัน

Tags : จำหน่ายกวาวเครือเเดง,ขายกวาวเครือเเดง

18

สมุนไพรพญายอ
เสมหะพังพอนตัวเมีย
เสมหะพังพอนตัวเมีย ชื่อสามัญ Snake Plant
เสมหะพังพอนตัวเมีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Clinacanthus burmanni Nees, Clinacanthus siamensis Bremek., Justicia nutans Burm. f.) จัดอยู่ในสกุลเหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE)
สมุนไพรเสลดพังพอนตัวเมีย พญายอ มีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า ลิ้นมังกร ผักมันไก่ ผักลิ้นเขียด (จังหวัดเชียงใหม่), พญาปล้องคำ (ลำปาง), เสลดพังพอนตัวเมีย (พิษณุโลก), พญาบ้องดำ พญาปล้องทอง (ภาคกึ่งกลาง), ลิ้นงูเห่า พญายอ (ทั่วๆไป), โพะโซ่จาง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ชิงเจี้ยน หนิ่วซิ้วฮวา (ภาษาจีนกลาง) ฯลฯ
รูปแบบของเสลดพังพอนตัวเมีย
ต้นเสมหะพังพอนตัวเมีย จัดเป็นพรรณไม้พุ่มปนเถา มักเลื้อยพาดไปตามต้นไม้อื่นๆมีความสูงได้ราวๆ 1-3 เมตร ลำต้นมีลักษณะสะอาด ต้นอ่อนเป็นสีเขียว ลำต้นมีลักษณะกลม ผิวเรียบเป็นบ้องสีเขียว แพร่พันธุ์ด้วยวิธีการปักชำหรือแยกเหง้าแขนงไปปลูก เจริญเติบโตก้าวหน้าในดินทุกประเภท ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี มีแสงแดดจัด มีเขตผู้กระทำระจายจำพวกในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และก็ไทย ในประเทศไทยพบได้มากขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาคของประเทศ หรือเจอปลูกกันตามบ้านทั่วไป
ต้นเสลดพังพอนตัวเมีย
ต้นพญายอ
ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ใบเป็นใบโดดเดี่ยว ออกเรียงตรงกันข้ามกันเป็นคู่ๆลักษณะของใบเป็นรูปใบหอก รูปรีแคบขอบขนาน ปลายใบรวมทั้งโคนใบแหลม ส่วนขอบของใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างโดยประมาณ 2-3 ซม. และก็ยาวประมาณ 7-9 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบ
ใบเสลดพังพอนตัวเมีย
ดอกพญายอเสลดพังพอนตัวเมีย ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 3-6 ดอก กลีบดอกไม้เป็นสีแดงส้ม โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวราวๆ 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 2 ปากเป็นปากข้างล่างแล้วก็ปากบน ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ กลีบดอกเป็นทรงกระบอก ส่วนกลีบรองกลีบดอกนั้นเป็นสีเขียว ยาวเท่าๆกัน มีขนเป็นต่อมเหนียวๆอยู่โดยรอบ ดอกมีเกสรเพศผู้ 2 อัน ส่วนเกสรเพศเมียเกลี้ยงไม่มีขน ออกดอกในตอนราวตุลาคมถึงเดือนมกราคม (แต่ว่ามักจะไม่ค่อยมีดอก)
ดอกเสลดพังพอนตัวเมีย
พญาข้อทอง
ลิ้นงูเห่า
ผลเสมหะพังพอนตัวเมีย ผลได้ผลแห้งและก็แตกได้ (แม้กระนั้นผลไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย) รูปแบบของผลเป็นรูปกลมยาวรี ยาวได้โดยประมาณ 0.5 ซม. ก้านสั้น ด้านในผลมีเม็ดโดยประมาณ 4 เมล็ด
หมายเหตุ : เสลดพังพอน เป็นชื่อพ้องของพรรณไม้ 2 ชนิด คือ เสลดพังพอนตัวผู้ แล้วก็เสลดพังพอนตัวเมีย ซึ่งจะต่างกันตรงที่เสมหะพังพอนเพศผู้ลำต้นจะมีหนามแล้วก็มีดอกเป็นสีเหลือง ส่วนเสมหะพังพอนตัวเมียลำต้นจะไม่มีหนามและมีดอกเป็นสีแดงส้ม เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนหลายๆหนังสือเรียนก็เลยนิยมเรียกเสมหะพังพอนตัวเมียว่า “พญายอ” หรือ “พญาข้อทองคำ” โดยเสลดพังพอนเพศผู้นั้นจะมีคุณประโยชน์ทางยาอ่อนกว่าเสมหะพังพอนตัวเมีย รวมทั้งตำรายาไทยนิยมประยุกต์ใช้ทำยากันมาก
สรรพคุณของเสลดพังพอนตัวเมีย
รากแล้วก็เปลือกต้นใช้ต้มกับน้ำเป็นยาบำรุงกำลัง (รากรวมทั้งเปลือกต้น)
ต้นรวมทั้งใบใช้รับประทานเป็นยาทำลายพิษไข้ ดับพิษร้อน (ต้นรวมทั้งใบ)1,3 ใช้เป็นยาลดไข้ ด้วยการกางใบสด 1 กำมือ ตำอย่างรอบคอบ ผสมกับน้ำซาวข้าว ใช้พอกบนหัวคนเจ็บราว 30 นาที อาการไข้และอาการปวดหัวจะหายไป (ใบ)6
ช่วยแก้อาการผิดสำแดง (กินอาหารเป็นพิษไข้ แล้วทำให้โรคกำเริบ) ด้วยการใช้รากสดเอามาต้มกินครั้งละโดยประมาณ 2 ช้อนแกง (ราก)
ใช้เป็นยาแก้เจ็บคอ ด้วยการนำใบสดมาเคี้ยวราวๆ 10 ใบ กลืนมัวแต่น้ำยาพอให้ยาจืด แล้วจึงคายกากทิ้ง (ใบ)6
ช่วยแก้คางทูม ด้วยการใช้ใบสดราว 10-15 ใบ ตำให้ถี่ถ้วนผสมกับเหล้าโรง คั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่บวม อาการบวมจะหายไป และก็อาการเจ็บปวดจะหายไปข้างใน 30 นาที (ใบ)
ใช้เป็นยารักษาโรคบิด (ต้นรวมทั้งใบ)
รากใช้ปรุงเป็นยาขับเยี่ยว ขับระดู (ราก)
ใช้เป็นยาแก้รอบเดือนมาผิดปกติ (ทั้งยังต้น)
ช่วยแก้อักเสบแบบโรคดีซ่าน (อีกทั้งต้น)
ใช้เป็นยาแก้แผลอักเสบเป็นไข้ ไข่ดันบวม ด้วยการกางใบสดประมาณ 3-4 ใบ เอามาตำกับข้าวสาร 3-4 เม็ด ผสมกับน้ำพอเพียงแฉะ ใช้พอกประมาณ 2-3 รอบ จะช่วยให้อาการ (ใบ)
ลำต้นนำมาฝนแล้วใช้ทาแผลสดจะช่วยให้แผลหายเร็ว (ลำต้น)ใช้รักษาแผลจากสุนัขกัดมีเลือดไหล ด้วยการใช้ใบสดโดยประมาณ 5 ใบ นำมาตำพอกบริเวณแผลสัก 10 นาที (ใบ)
ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ด้วยการกางใบสดเอามาตำต้มกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำมันงา เอากากพอกแผล แผลจะแห้ง หรือจะใช้ใบสดนำมาตำอย่างรอบคอบผสมกับสุรา ใช้เป็นยาพอกรอบๆที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก จะมีคุณประโยชน์ช่วยดับพิษร้อนได้ดิบได้ดี4 ส่วนอีกแบบเรียนระบุว่า นอกเหนือจากการที่จะใช้รักษาแผลไฟลุกน้ำร้อนลวกได้แล้ว ยังช่วยรักษาแผลเปื่อยด้วยเหตุว่าถูกแมงกะพรุนไฟ แผลหมากัด แล้วก็แผลที่เกิดจากการเช็ดกกรดได้อีกด้วย เพียงแต่นำใบไปหุงกับน้ำมันแล้วนำมาทาบริเวณที่เป็น (ใบ)
ใช้รักษาแผลน้ำเหลืองเสีย ด้วยการกางใบราว 3-4 ใบ อาหารสาร 5-6 เม็ด เติมน้ำลงไปให้เพียงพอแฉะ แล้วเอามาพอก จะรู้สึกเย็นๆซึ่งยาจะช่วยดูดน้ำเหลืองได้ดี ทำให้แผลแห้งไว โดยให้แปลงยาวันละ 2 ครั้ง พอกไปสักพักหนึ่งแล้วให้เอาน้ำมาหยอดกันยาแห้งด้วย (ใบ)
ใช้แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ด้วยการใช้ใบสดตำผสมกับสุราใช้ทา หรือใช้สุราสกัดใบเสลดพังพอน จะได้น้ำยาสีเขียวเอามาทาแก้ผื่นคัน (ใบ)
ใช้แก้สิวเม็ดผื่นผื่นคัน ด้วยการนำใบมาดองกับสุรา แล้วผสมดินสอพองใช้ทาแก้สิวและก็เม็ดผื่นผื่นคัน (ใบ)
ใช้แก้ฝี ด้วยการกางใบนำมาโขลกผสมกับเกลือและก็เหล้า ใช้พอกบริเวณที่เป็น แปลงยาทุกเช้าและเย็น (ใบ)
อีกทั้งต้นและใบใช้เป็นยาขับพิษ ทำลายพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย ดังเช่น งู ตะขาบ แมงป่อง มด ยุง อื่นๆอีกมากมาย รวมถึงผื่นคัน ไฟลามทุ่ง ผื่นคัน แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ด้วยการกางใบสดราวๆ 5-10 ใบ เอามาขยี้หรือตำใช้ทาบริเวณที่เป็น หรือใช้ใบสดนำมาตำให้เพียงพอแหลก แช่ลงในเหล้าขาวราวๆ 1 อาทิตย์ แล้วจึงนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลส่วนอีกตำรับยาแก้ผื่นคัน ตามข้อมูลกล่าวว่า ให้ใช้ใบตำผสมกับดินสอพอง ใส่น้ำบางส่วน ใช้ทาบริเวณที่เป็น (ใบ)

คนเมืองจะนำใบมาตากแห้งแล้วตำผสมกับแมงป่องปิ้ง ใช้เป็นยาแก้พิษงู (ใบ)
พญายอ ใช้รักษาอาการอักเสบ รักษาแผลร้อนในปาก แก้เริม (แผลผิวหนังชนิดเริม) อีสุกอีใส แก้งูสวัด ขยุ้มตีนสุนัข และใช้เป็นยาทำลายพิษต่างๆด้วยการกางใบเสมหะพังพอนตัวเมียสดราว 10-20 ใบ (เลือกเอาเฉพาะใบสดสีเขียวเข้มวาว ไม่อ่อนหรือแก่กระทั่งเหลือเกิน) แล้วเอามาตำผสมกับเหล้าหรือน้ำมะนาว คั้นเอาน้ำมาดื่มหรือเอาน้ำมาทาแผลรวมทั้งเอากากพอกบริเวณแผล หรืออีกแนวทางให้ตระเตรียมเป็นทิงเจอร์เพื่อใช้ทารักษาอาการอักเสบจากเริมในปาก โดยใช้ใบสด 1 กิโลกรัม เอามาปั่นให้ถี่ถ้วน เติมแอลกอฮอล์ 70% ลงไป 1 ลิตร แล้วหมักทิ้งไว้ 7 วัน ระเหยบนเครื่องอังไอน้ำให้ขนาดลดลงครึ่งหนึ่ง (ห้ามตั้งบนเตาไฟโดยเด็ดขาด) และเพิ่มกลีเซอรีน (Glycerine pure) อีกเท่าตัว (ครึ่งลิตร) แล้วนำน้ำยาเสมหะพังพอนกลีเซอรีนที่ได้มาใช้ทาแผลเริม งูสวัด แผลร้อนในปาก รวมทั้งใช้ทำลายพิษต่างๆสำหรับแบบเรียนยาแก้งูสวัดอีกตำรับจะใช้ใบสดผสมกับดอกลำโพง โกฐน้ำเต้า อย่างละเท่ากัน รวมกันตำให้พอแหลก แช่กับสุรา แล้วประยุกต์ใช้ทาแก้แผลงูสวัด (ใบ)
พญายอ ใช้แก้ถูกหนามท้องดอตำหรือถูกใบตะลังตังช้าง ด้วยการนำขี้ผึ้งแท้มาลนไฟให้ร้อน แล้วเอามาคลึงเพื่อดูดเอาขนของใบตะลังตังช้างออกเสียก่อน แล้วจึงใช้ใบเสลดพังพอนผสมกับเหล้าทาบริเวณที่เป็น (ใบ)
ใช้เป็นยาแก้แพ้เกสรรักษาป่า ยางรักป่า และยางสาวน้อยผัดแป้ง ด้วยการกางใบผสมกับสุรา เอามาทาบริเวณที่คัน (ใบ
ใช้แก้ฝึก เหือด ด้วยการใช้ใบสดราวๆ 7 กำมือ เอามาต้มกับน้ำ 8 แก้ว ต้มให้เดือด 30 นาที เทยาออกรวมทั้งผึ่งให้เย็น แล้วนำใบสดมาอีก 7 กำมือ ตำผสมกับน้ำ 8 แก้ว แล้วเอาน้ำยาทั้งคู่มาผสมกัน ใช้อีกทั้งกินรวมทั้งทาทา (ยาทาให้ใส่พิมเสนลงไปเล็กน้อย) เด็กที่เป็นหัด เหือด ให้กินวันละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งแก้ว (ใบ)
พญายอ ทั้งต้นใช้เป็นยาพาราบวม เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว กระดูกร้าว ช่วยขับความชุ่มชื้นในร่างกาย แก้ลักษณะของการปวดเมื่อยล้าเพราะว่าเย็นชื้น (ต้น)
รากใช้เป็นยาแก้ลักษณะของการปวดปวดเมื่อยบั้นท้าย (ราก)
ขนาดและก็วิธีการใช้ : ยาแห้งให้ใช้ครั้งละ 5-10 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน ส่วนยาสดให้ใช้ครั้งละ 30 กรัม เอามาตำคั้นเอาน้ำกิน หรือตำพอกแผลด้านนอก
ข้อควรตรึกตรองพญายอ
: ถึงแม้ในสมัยก่อนจะมีการใช้ใบสดนำมาตำแล้วพอกบริเวณที่เป็นแผล แม้กระนั้นในขณะนี้แนวทางลักษณะนี้ไม่เป็นที่ชื่นชอบแล้ว เนื่องจากจะชำระล้างได้ยาก ทำให้กากติดแผล และอาจส่งผลให้ติดเชื้อโรคเป็นหนองได้
ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของเสมหะพังพอนตัวเมีย
พญายอ รากเจอสาร Betulin, Lupeol, β-sitosterol ส่วนใบเจอสาร Flavonoids ซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบ สารกรุ๊ป monoglycosyl diglycerides อย่างเช่น 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosyl-sn-glycerol แล้วก็สารกรุ๊ป glycoglycerolipids ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเริม
จากการทดลองในสัตว์ใช้สกัดจากใบสดของเสลดพังพอนตัวเมียด้วย n-butanol พบว่า สามารถลดการอักเสบได้2 โดยพบว่าจะช่วยลดการอักเสบของข้อเท้าหนูที่ทำให้บวมด้วยสาร carrageenan ได้ เมื่อใช้ตำรับยาที่มีเสมหะพังพอนตัวเมียร้อยละ 5 ใน Cold cream แล้วก็สารสกัดด้วยเอทานอลจากใบ นำมาทาเฉพาะที่ให้หนูแรท จะช่วยลดการอักเสบเรื้อรังได้ แม้กระนั้นเมื่อใช้สารสกัดด้วย n-butanol มาทาที่ผิวหนังจะไม่ได้เรื่อง
สารสกัดจากใบความเข้ม 15 กรัม ต่อ 1 โล มีคุณภาพต้านการอักเสบเจริญ
เมื่อให้หนูเม้าส์รับประทานสารสกัดด้วย n-butanol จากใบ พบว่า จะช่วยลดความเจ็บปวดของหนูที่ถูกรั้งนำให้ปวดด้วยกรดอะซีติเตียนคได้ โดยสารสกัดความแรง 90 มิลลิกรัมต่อกก. จะมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับเฟนนิวบิวทาโซนขนาด 100 มก.ต่อกก. ส่วนสารสกัดด้วยน้ำและสารสกัดด้วยเอทานอล 60 จากใบ พบว่าไม่มีผลลดความเจ็บ
สารสกัดด้วยเฮกเซน บิวทานอล แล้วก็เอทิลอะสิเตทจากใบเสลดพังพอนตัวเมียมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสเชื้อเริม HSV-1 เมื่อนำไปทำเป็นตำรับเจลโดยใช้สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นปริมาณร้อยละ 4 และใช้ carbopol 940 เป็นสารก่อเจล พบว่าจะมีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสก้าวหน้าและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ในช่วงเวลาที่เมื่อใช้สารก่อเจล poloxamer 407 จะมีพิษต่อเซลล์ รวมทั้งจากรายงานการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยโรคเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์จำพวกเป็นซ้ำด้วยการใช้ยาจากสารสกัดเสลดพังพอนตัวเมีย เปรียบเทียบกับยา acyclovir และก็ยาหลอก โดยให้ผู้เจ็บป่วยป้ายยาวันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 6 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างในช่วงเวลาการตกสะเก็ดของแผลผู้เจ็บป่วยที่ใช้ยาจากสารสกัดใบและก็ยา acyclovir โดยแผลจะตกสะเก็ดภายใน 3 วัน และก็หายสนิทภายใน 7 วัน ซึ่งแตกต่างกับยาหลอกอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยยาที่สกัดจากใบเสมหะพังพอนตัวเมียจะไม่นำไปสู่การอักเสบและระคายเคือง เวลาที่ acyclovir จะมีผลให้แสบ นอกเหนือจากนั้นยังมีการใช้ยาที่ทำมาจากเสลดพังพอนตัวเมียในคนไข้โรคเริม งูสวัด และก็แผลอักเสบในปาก แล้วพบว่าสามารถรักษาแผลรวมทั้งลดการอักเสบก้าวหน้า
พญายอ สารที่สกัดจากบิวทานอล (Butanol) ของใบเสลดพังพอนตัวเมีย มีฤทธิ์ทำลายเชื้อไวรัส Varicella zoster ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสประเภทที่ทำให้มีการเกิดเริมแล้วก็อีสุกอีใส3 จากรายงานการดูแลและรักษาผู้เจ็บป่วยโรคงูสวัดด้วยยาจากสารสกัดจากใบเปรียบเทียบกับยาหลอก โดยให้ป้ายยาวันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 1-2 อาทิตย์ กระทั่งแผลจะหาย พบว่าผู้ป่วยหวานใจษาด้วยสารสกัดจากใบเสมหะพังพอนตัวเมีย แล้วมีแผลเป็นสะเก็ดภายใน 3 วัน และหายด้านใน 7-10 วัน จะมีมากมายกว่ากลุ่มที่รักษาด้วยยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รวมทั้งระดับความเจ็บปวดจะลดน้อยลงเร็วกว่ากลุ่มที่ใช้ยาหลอก โดยไม่พบผลกระทบอะไรก็ตาม9
จากการทดลองความเป็นพิษ เมื่อป้อนสารสกัด n-butanol จากใบให้หนูเม้าส์ พบว่าเป็นพิษนิดหน่อย แต่ว่าจะเป็นพิษปานกลางเมื่อฉีดเข้าท้อง ส่วนสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1.3 กรัมต่อกิโล (เสมอกันใบแห้ง 5.44 กรัมต่อกก.) เมื่อนำมาป้อนเข้าทางปากหรือฉีดเข้าช่องท้องหนูเม้าส์ พบว่าไม่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดอาการเป็นพิษอะไรก็ตาม
จากการเรียนรู้พิษครึ่งเรื้อรัง
ด้วยการป้อนสารสกัด n-butanol จากใบในขนาด 270 รวมทั้ง 540 มก.ต่อโล ให้หนูแรทแต่ละวัน นาน 6 อาทิตย์ พบว่าไม่เป็นผลต่อการเจริญเติบโต แม้กระนั้นพบว่ามีน้ำหนักต่อมธัยมัเศร้าใจลง ในตอนที่น้ำหนักของตับมากขึ้น และไม่พบว่ามีความผิดปกติต่ออวัยวะอื่นๆหรืออาการไม่ประสงค์แม้กระนั้นอ http://www.disthai.com/

19

สมุนไพรพญายอ
ชื่อสมุนไพร พญายอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau
ชื่อสกุล ACANTHACEAE
ชื่อพ้อง Clinacanthus burmanni  Nees
ชื่ออังกฤษ ไม่มี
ชื่อท้องถิ่นผักมันไก่  ผักลิ้นเขียด  พญาบ้องคำ  พญาบ้องดำ พญายอ  โพะโซ่จาง  เสมหะพังพอนตัวเมีย


ลักษณะทางพฤกษศาสตร์


          ไม้พุ่มคอยเลื้อย ลำต้นและกิ่งสะอาดวาว สูงได้ถึง 3 เมตร ใบลำพังออกเรียงตรงกันข้าม รูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซ็นติเมตร โคนใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 0.5 เซ็นติเมตร ดอกเป็นช่อ ออกเป็นกลุ่มที่ปลายยอด กลีบดอกไม้สีส้มแดงเชื่อมชิดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 2 ปาก ยาว 3-4 ซม. ไม่ติดฝัก


ส่วนที่ใช้เป็นยาแล้วก็สรรพคุณ


-ส่วนใบ รักษาอาการเหตุเพราะแมลงกัดต่อยรวมทั้งโรคเริม


สารสำคัญที่ออกฤทธิ์


สารฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ สารกลุ่ม monoglycosyl diglycerides ยกตัวอย่างเช่น 1,2-O-dilinolenoyl-3-O-b-d-glucopyranosyl-sn-glycerol แล้วก็สารกลุ่ม glycoglycerolipids จากใบ  มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริม


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา


ฤทธิ์ลดการอักเสบ
       เมื่อป้อนสารสกัดจากใบด้วยเอ็นบิวทานอลให้หนูแรท  หรือฉีดสารสกัดด้วยน้ำจากใบเข้าช่องท้องของหนูแรท  จะลดการอักเสบของข้อเท้าหนูแรทที่ทำให้บวมด้วยสารคาราจีแนน (carrageenan) ได้   ตำรับยาที่มีพญายอร้อยละ 5  ใน cold cream และก็สารสกัดด้วยเอทานอลจากใบ เมื่อเอามาทาเฉพาะที่ให้หนูแรท จะสามารถลดการอักเสบเรื้อรังได้  แต่เมื่อใช้สารสกัดด้วยนเอ็นบิวทานอลทาที่ผิวหนังจะไม่ได้เรื่อง
ฤทธิ์ลดอาการปวด
                 เมื่อให้หนูเม้าส์รับประทานสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบ จะลดความเจ็บของหนูที่ถูกรั้งนำให้ปวดด้วยกรดอะซีตำหนิค  ขึ้นรถสกัดความแรง 90 มก./กิโลกรัม จะมีฤทธิ์ใกล้เคียงกับเฟนนิวบิวทาโซนขนาด 100 มิลลิกรัม/โล (5)  ส่วนสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม (2)  สารสกัดด้วยน้ำ และก็สารสกัดด้วยเอทานอล 50% จากใบ (3) ไม่เป็นผลลดความเจ็บปวด

ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส
เชื้อไวรัสเริม
       พญายอสารสกัดด้วยเฮกเซน บิวทานอล และเอทิลอะซิเตทจากใบ มีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสเชื้อเริม HSV-1  และเมื่อนำไปทำเป็นตำรับเจลโดยใช้สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นจำนวนร้อยละ 4 แล้วก็ใช้ carbopol 940 เป็นสารก่อเจล  พบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสได้ดีและไม่เป็นพิษต่อเซลล์  ขณะที่เมื่อใช้สารก่อเจล poloxamer 407 จะมีพิษต่อเซลล์
                 จากรายงานการรักษาผู้เจ็บป่วยโรคเริมที่อวัยวะสืบพันธุ์ประเภทเป็นซ้ำด้วยยาจากสารสกัดพญายอ เปรียบเทียบกับยา acyclovir  แล้วก็ยาหลอก  โดยให้คนเจ็บป้ายยาวันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 6 วัน พบว่าไม่มีความต่างในระยะเวลาการตกสะเก็ดของแผลผู้เจ็บป่วยที่ใช้ยาจากสารสกัดใบพญายอและยา acyclovir   โดยแผลจะตกสะเก็ดภายใน 3 วัน และหายสนิทด้านใน 7 วัน ซึ่งต่างกันกับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ ยาที่สกัดจากใบพญายอไม่ทำให้มีการเกิดการอักเสบ เคือง ในตอนที่ acyclovir ทำให้แสบ   ยิ่งไปกว่านี้มีการใช้ยาที่ทำมาจากพญายอ ในคนเจ็บโรคเริม งูสวัด แล้วก็แผลอักเสบในปาก พบว่าสามารถรักษาแผลและก็ลดการอักเสบก้าวหน้า   
ไวรัส Varicella zoster
                 สารสกัดจากใบพญายอออกฤทธิ์ทำลายไวรัส Varicella zoster ที่เป็นสาเหตุโรคงูสวัดรวมทั้งอีสุกอีใสได้โดยตรงก่อนที่จะไวรัสจะเข้าสู่เซลล์
จากรายงานการรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดด้วยยาจากสารสกัดใบพญายอเปรียบเทียบกับยาหลอก  โดยให้ป้ายยาวันละ 5 ครั้ง เป็นเวลา 7-14 วัน กระทั่งแผลจะหาย  พบว่าคนป่วยหวานใจษาด้วยสารสกัดจากใบพญายอ แล้วมีแผลเป็นสะเก็ดข้างใน 3 วัน รวมทั้งหายด้านใน 7-10 วัน จะมีเยอะมากๆกว่ากรุ๊ปหวานใจษาด้วยยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับความเจ็บปวดน้อยลงเร็วกว่ากรุ๊ปยาหลอก และไม่เจอผลข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่


อาการข้างๆ


ความเป็นพิษทั่วๆไปและต่อระบบสืบพันธุ์


การทดลองความเป็นพิษ
เมื่อป้อนสารสกัดด้วยเอ็นบิวทานอลจากใบให้หนูเม้าส์ พบว่าเป็นพิษน้อย แม้กระนั้นเป็นพิษปานกลางเมื่อฉีดเข้าช่องท้อง  ส่วนสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1.3 กรัม/กก. (หรือเท่ากันใบแห้ง 5.44 กรัม/กิโล) เมื่อป้อนเข้าทางปากหรือฉีดเข้าท้องหนูเม้าส์ ไม่นำมาซึ่งอาการพิษใดๆก็ตาม
การเล่าเรียนพิษ
พญายอกึ่งเรื้อรัง พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วยสารสกัดเอ็นบิวทานอลจากใบขนาด 270 มิลลิกรัม/กก. และ 540 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ละวัน นาน 6 สัปดาห์ พบว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต แม้กระนั้นน้ำหนักต่อมธัยมัเสียใจลง ในเวลาที่น้ำหนักตับเพิ่มขึ้น ไม่เจอความแตกต่างจากปกติต่ออวัยวะอื่น และไม่เจออาการไม่ปรารถนาอะไรก็ตาม หนูแรทที่กินสารสกัดด้วยเอทานอลขนาด 1 กรัม/กก. วันแล้ววันเล่านาน 90 วัน พบว่าการกินอาหารของกรุ๊ปที่ได้รับสารสกัดและก็กลุ่มควบคุมไม่ต่างกัน แม้กระนั้นน้ำหนักของหนูเพศผู้ที่ได้สารสกัดขนาด 1.0 กรัม/โล ต่ำยิ่งกว่า[url=http://www.disthai.com/16913677/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2]พญายอ[/url]กลุ่มควบคุม  เกร็ดเลือดของหนูแรททั้งสองเพศสูงกว่า รวมทั้งครีอาตำหนินินต่ำลงยิ่งกว่ากลุ่มควบคุม  แม้กระนั้นไม่เจอความเปลี่ยนไปจากปกติด้านจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายใน และพยาธิสภาพภายนอกhttp://www.disthai.com/

20

สมุนไพรเหงือกปลาหมอ
ชื่อสกุล : ACANTHACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl
ชื่อพ้อง : Acanthus ilicfolius L. ; Acanthus ilicfolius L. var intergrifolia T.Anderson
ชื่อสามัญ : Sea holly
ชื่อประจำถิ่นอื่น : แก้มแพทย์, แก้มหมอเล (กระบี่) ; จะเกร็ง, นางเกร็ง, เหงือกปลาหมอ, เหงือกปลาหมอน้ำเงิน (ทั่วไป) ; อีเกร็ง (ภาคกลาง)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้พุ่มขนาดเล็ก (US) สูงประมาณ 30-100 ซม. ลักษณะลำต้นเป็นข้อ แข็ง และมีหนามอ่อนๆตามข้อๆละ 4 หนาม
ใบ เป็นใบผู้เดียว ออกตรงกันข้ามกันเป็นคู่ๆสีเขียวเข้ม ลักษณะใบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบใบเว้าหรือเรียบ และก็มีหนามแหลม ปลายใบแหลม มีก้านใบสั่นๆ
ดอก[url=http://www.disthai.com/16910138/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD]เหงือกปลาหมอ[/url] ออกเป็นช่อตั้งชันที่ยอด ช่อดอกยาว กลีบรองกลีบดอก มี 4 กลีบ แยกจากกันสีเขียวอ่อน กลีบดอกไม้สีขาว สีขาวขริบฟ้า หรือสีฟ้าอมม่วง แยกเป็น 2 ทาง กลีบบนยาวเท่ากับกลีบรองกลีบ แม้กระนั้นกลีบด้านล่างแผ่กว้างแล้วก็โค้งลง ปลายกลีบหยักเว้าเป็น 3 หยักตื้นๆ
ผล เป็นฝักสีน้ำตาล ปลายฝักป้าน มีเม็ดภายใน 4 เม็ด
นิเวศวิทยา
เป็นไม้ที่โล่งแจ้ง มีอยู่ทั่วไปในป่าชายเลน ดังที่ลุ่มริมแม่น้ำคลอง โดยมากชอบขึ้นในที่น้ำกร่อย แต่บางทีก็พบในน้ำจืดบ้างเช่นเดียวกัน
การปลูกและแพร่พันธุ์
เติบโตได้ดิบได้ดีในดินแทบทุกประเภท ความชื้นปานกลาง เพาะพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด
คุณประโยชน์ทางยา
รสแล้วก็สรรพคุณในหนังสือเรียนยา
อีกทั้งต้น รสเค็มกร่อย แก้อาการผดผื่นคัน
ใบ รสเค็มกร่อย รักษาโรคปวดบวมและก็แผลอักเสบ แก้ท้องเฟ้อ ท้องอืดท้องเฟ้อ แพทย์แผนไทยตามชนบทใช้ทั้งยัง 5 เป็นยาแก้ไข้หัว พิษฝี พิษรอยดำได้ดิบได้ดี แก้น้ำเหลืองเสีย ใช้ปรุงกับฟ้าทลายมิจฉาชีพรมหัวริดสีดวงทวาร โขลกใบผสมกับขิงคั้นเอาน้ำหยอดตาแก้อาการตาเจ็บหรือตาแดง
ผล รสเค็มกร่อย ใช้เป็นยาขับโลหิตอย่างแรง แล้วก็แก้ฝีซาง ฝีตาน
ในประเทศประเทศอินเดีย ใช้ยอดและก็ใบอ่อนตำผสมน้ำนิดหน่อยปิดแผลที่ถูกงูกัด ทั้งต้นใช้รักษาแก้โรคที่เกี่ยวกับหลอดลมและก็แก้ไอ รวมทั้งนำมาต้มเอาน้ำดื่มเป็นยารักษาธาตุพิการ
ในประเทศประเทศสิงคโปร์ ใช้เมล็ดเป็นยาแก้ไอ โดยต้มเมล็ดกับดอกมะเฟืองหรือดอกตะลิงปลิง แล้วเติมเปลือกอบเชย และน้ำตาลกรวด จิบแก้ไอ เมล็ดบดเป็นผุยผงใช้พอกแก้ฝี หรือนำไปคั่วแล้วป่นละลายน้ำดื่มแก้ฝี ฝักต้มรับประทานเป็นยาขับโลหิต และแก้ฝี รากต้มเป็นยาดื่มแก้โรคงูสวัด
วิธีแล้วก็ปริมาณที่ใช้
รักษาโรคผิวหนัง แผลพุพอง น้ำเหลืองเสีย โดยใช้ต้นแล้วก็ใบสด 3-4 กำมือ ล้างให้สะอาด สับเป็นชิ้นนำไปต้มน้ำ แล้วก็ใช้น้ำอาบ รุ่งเช้า-เย็น เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ข้อควรทราบ
เหงือกปลาหมอมีอยู่ร่วมกัน 2 จำพวก เป็น
เหงือกปลาหมอ Acanthus ilifolius L. หรือ Acanthus ilifolius L. var intergrifolia T.Anderson ลักษณะจะมีดอกสีฟ้าอมม่วง มีประสีเหลืองกึ่งกลางกลีบ มีใบประดับสีเขียวอีก 2 กลีบ รองรับดอกอยู่เป็นประจำไป
เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl ลักษณะจะมีดอกสีขาวค่อนข้างจะเล็ก มีใบแต่งแต้มรองรับช่อดอก แต่หล่นหลุดไปก่อน
คุณประโยชน์ของเหงือกปลาแพทย์
ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรง เลือดลมไหลเวียนดี เส้นโลหิตไม่อุดตัน บำรุงผิวพรรณ ด้วยการใช้ทั้งยังต้นเหงือกปลาหมอนำมาตำผสมกับพริกไทยในอัตราส่วน 2:1 แล้วคละเคล้าผสมกับน้ำผึ้ง ปั้นเป็นยาลูกกลอน ว่ากันว่าถ้ากินต่อเนื่องกัน 1 เดือน จะก่อให้สติปัญญาดี ไม่มีโรค / 2 เดือน ผิวหนังเต่งตึง / 3 เดือน ทำให้ริดสีดวงหาย / 4 เดือน ช่วยแก้ลม 12 พวก หูไว / 5 เดือน หมดโรค / 6 เดือน ทำให้เดินไม่รู้จักเหนื่อย / 7 เดือนผิวสวย / 8 เดือน เสียงน่าฟัง / 9 เดือน หนังเหนียว (ทั้งยังต้น, ราก)
เหงือกปลาหมอมีสรรพคุณช่วยบำรุงประสาท (ราก)
ช่วยรักษาอาการธาตุเปลี่ยนไปจากปกติ (ต้น)
ช่วยทำให้เลือดลมเป็นปกติ (ต้น)เหงือกปลาหมอขาว
ช่วยทำให้เจริญอาหาร (ทั้งยังต้น)
ช่วยแก้โรคกษัย อาการผอมเกร็งเหลืองตลอดตัว ด้วยการใช้อีกทั้งต้นของเหงือกปลาหมอนำมาตำเป็นผุยผงกินทุกวี่ทุกวัน (ต้น)
ช่วยแก้อาการร้อนหมดทั้งตัว เจ็บระบบตลอดตัว ตัวแห้ง เวียนศีรษะ หน้ามืดตามัว มือตายตีนตาย ด้วยการใช้ทั้งต้นของเหงือกปลาหมอและก็เปลือกมะรุมอย่างละเสมอกัน ใส่หม้อต้มผสมกับเกลือเล็กน้อย หมาก 3 คำ เบี้ย 3 ตัว วางบนปากหม้อ แล้วใช้ฟืน 30 ท่อน ต้มกับน้ำเดือดจนถึงงวดแล้วยกลง เมื่อเสร็จให้กลั้นใจกินขณะอุ่นๆจนหมด อาการก็จะดียิ่งขึ้น (ต้น)
ช่วยยับยั้งมะเร็ง ต้านมะเร็ง (อีกทั้งต้น)
ช่วยรักษาอาการปอดอักเสบ ด้วยการใช้เหงือกปลาหมอทั้งยังต้นและข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ในรูปทรงที่เสมอกัน นำมาต้มกับน้ำจนเดือดแล้วเอามาดื่มในขณะอุ่นๆครั้งละ 1 แก้ว เช้า ช่วงกลางวัน เย็น อาการจะดีขึ้น (อีกทั้งต้น)
รักษาปอดอักเสบ ข้อมูลนี้ยังไม่น่าเชื่อถือ* (ใบ)
ต้นมีรสเค็มกร่อย สรรพคุณช่วยแก้อาการปวดหัว (ต้น)
รากช่วยแก้รวมทั้งทุเลาอาการไอ หรือจะใช้เมล็ดนำมาต้มดื่มแก้อาการไอก็ได้เช่นกัน (ราก, เมล็ด)
ช่วยแก้หืดหอบ (ราก)
ช่วยรักษาวัณโรค ด้วยการใช้ต้นเอามาตำผสมเป็นน้ำดื่ม (ต้น)
ช่วยแก้อาการเจ็บตา ตาแดง ด้วยการใช้เหงือกปลาหมอทั้งต้นเอามาตำผสมกับขิง คั้นเอาแต่น้ำใช้หยอดตาแก้อาการ (ทั้งต้น)
ใบช่วยแก้ไข้ (ใบ)
ช่วยแก้ไข้จับสั่น ด้วยการใช้อีกทั้งต้นเหงือกปลาหมอมาตำผสมกับขิง (ทั้งยังต้น)
ช่วยแก้พิษไข้หัว ด้วยการใช้ต้นรวมทั้งรากนำมาต้มอาบแก้อาการ (ทั้งยังต้น)
แก้อาการไอ เม็ดใช้ผสมกับดอกมะเฟือง เปลือกอบเชย น้ำตาลกรวด นำมาต้มรวมกันแล้วเอาแต่น้ำมากินเป็นยาแก้ไอ (เมล็ด)
ช่วยขับเสลด (ราก)
ถ้าหากเป็นลมเป็นแล้ง ให้ใช้ต้นเหงือกปลาหมอ 1 ส่วน / พริกไทย 2 ส่วน ผสมรวมกัน ตำให้รอบคอบเป็นผงแล้วเอามาละลายน้ำร้อนดื่ม (ต้น)
ช่วยแก้โรคกระเพาะ ด้วยการใช้ทั้งยังต้นรวมทั้งพริกไทย (10:5 ส่วน) ตำผสมปั้นเป็นยาลูกกลอน (ทั้งต้น)
ช่วยขับพยาธิ (เมล็ด)
ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้ต้นเหงือกปลาหมอกับขมิ้นอ้อย เอามาตำละลายกับน้ำแล้วทาบริเวณที่เป็นริดสีดวง หรือจะใช้ปรุงกับฟ้าทะลายขโมย ใช้รมหัวริดสีดวงก็ได้ (ต้น, ใบ)
ช่วยขับปัสสาวะ ข้อมูลนี้ยังไม่น่าเชื่อถือ* (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)
ช่วยรักษามุตกิดตกขาว ตกขาวของสตรี ด้วยการกางใบและก็ต้นนำมาตำเป็นผุยผง ผสมกับน้ำผึ้งหรือน้ำมันมันงา ปั้นเป็นยาลูกกลอนกินแก้อาการ (ต้น, ใบ, ราก)
ช่วยแก้ระดูมาไม่ปกติของสตรี ด้วยการใช้ต้นเอามาตำผสมกับน้ำผึ้ง น้ำมันงา (ทั้งยังต้น)
ช่วยรักษานิ่วในไต ด้วยการกางใบเอามาต้มเป็นน้ำดื่ม (ใบ)
ช่วยแก้ไตทุพพลภาพ ข้อมูลนี้ยังไม่น่าเชื่อถือ* (ไม่ระบุส่วนที่ใช้)

ผลช่วยขับเลือด หรือจะใช้เม็ดผสมกับดอกมะเฟือง เปลือกอบเชย น้ำตาลกรวด นำมาต้มรวมกันแล้วเอาแต่น้ำมากิน หรือใช้ต้น 10 ส่วนรวมทั้งพริกไทย 5 ส่วน ผสมทำเป็นยาลูกกลอนกินก็ได้ (เม็ด, ผล, ทั้งยังต้น)
ช่วยฟอกเลือด ข้อมูลนี้ยังไม่น่าเชื่อถือ* (ไม่กำหนดส่วนที่ใช้)
แก้พิษเลือด ข้อมูลนี้ยังไม่น่าเชื่อถือ* (เปลือกต้น)
ช่วยรักษาแผล ด้วยการใช้อีกทั้งต้นเอามาตำผสมกับหัวสามสิบ ในอัตราส่วน 2:1 (อีกทั้งต้น)
ต้นเหงือกปลาหมอมีคุณประโยชน์ช่วยรักษาแผลพุพอง (ต้น)
ใบมีรสเค็มกร่อย สรรพคุณช่วยรักษาแผลอักเสบ (ใบ)
ช่วยแก้น้ำเหลืองเสีย ด้วยการใช้ต้น 3-4 ต้น เอามาหั่นเป็นชิ้น แล้วต้มน้ำอาบแก้อาการ (ต้น, ใบ, เม็ด)
สำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่มีแผลพุพองตามผิวหนัง แม้ใช้ต้นมาต้มอาบรวมทั้งทำเป็นยารับประทานติดต่อกันประมาณ 3 เดือนจะช่วยทำให้ลักษณะของแผลพุพองบรรเทาลงอย่างแจ่มแจ้ง (ต้น)
ช่วยรักษาโรคผิวหนังหรือประป่า รักษาขี้กลากเกลื้อน อีสุกอีใส (ใบ)
ช่วยรักษาโรคเรื้อน โรคกุฏฐัง ด้วยการใช้ต้นนำมาตำมัวแต่น้ำดื่ม (ทั้งต้น)
ช่วยแก้ผื่นผื่นคันตามร่างกาย ใช้ล้างแผลเรื้อรัง ด้วยการใช้ต้นสดแล้วก็ใบสดล้างสะอาดโดยประมาณ 3-4 กำมือ นำมาสับแล้วต้มกับน้ำอาบแก้ผื่นคันติดต่อกัน 3-4 ครั้ง (ต้น, ใบ)
เหงือกปลาหมอมีคุณประโยชน์ทางยาช่วยแก้ผื่นคัน (ต้น)
รากสดนำมาต้มมัวแต่น้ำ ใช้ดื่มเป็นยารักษาโรคงูสวัดได้ (ราก)
ช่วยรักษาฝี ฝีเรื้อรัง แผลฝีหนอง ไข้ทรพิษ ตัดรากฝี แก้พิษฝีทุกประเภทอีกทั้งภายในข้างนอก ด้วยการใช้ต้นแล้วก็ใบอีกทั้งสดและแห้งราวๆ 1 กำมือ เอามาบดอย่างระมัดระวัง แล้วเอามาพอกรอบๆที่เป็นฝี หรือวิธีที่สองจะนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆใส่น้ำให้ท่วมแล้วต้มในน้ำเดือดทิ้งเอาไว้ 10 นาที แล้วนำมาดื่มก่อนที่จะกินอาหารครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 3 ครั้ง ราว 2-3 อาทิตย์ หรือจะใช้เมล็ดนำมาคั่วให้ไหม้เกรียมแล้วป่นอย่างละเอียด ชงกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ฝีก็ได้ (ต้น, ใบ, เม็ด)
เม็ดใช้ปิดพอกฝี (เมล็ด)
ผลมีรสเผ็ดร้อน คุณประโยชน์ช่วยทำลายพิษ (ผล, ต้น)
ใบสดเอามาตำให้รอบคอบ สามารถใช้พอกบริเวณแผลที่ถูกงูกัดได้ (ใบ)
ช่วยแก้ผิวแตกหมดทั้งตัว ด้วยการใช้อีกทั้งต้นของเหงือกปลาหมอ1 ส่วน / ดีปลี 1 ส่วน ใช้ผสมกันบดให้เป็นผงชงกับน้ำร้อนดื่มแก้อาการ (ทั้งต้น)
ต้น หากประยุกต์ใช้จะช่วยแก้โรคเหน็บชา อาการชาหมดทั้งตัวได้ (ต้น)
รากมีคุณประโยชน์ช่วยแก้อัมพาต (ราก)
แก้อาการเจ็บหลังเจ็บเอว ด้วยการใช้ต้นกับชะเอมเทศเอามาบดเป็นผง ผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนกิน (ต้น)
ใบใช้เป็นยาประคบปรับปรุงข้ออักเสบรวมทั้งแก้ลักษณะของการปวดต่างๆ(ใบ)
ช่วยทำนุบำรุงรากผม ด้วยการใช้น้ำคั้นจากใบเอามาทาให้ทั่วศีรษะ จะช่วยทำนุบำรุงรากผมได้ (ใบ) http://www.disthai.com/

21

เหงือกปลาหมอ
รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน
ชื่ออื่น : แก้มแพทย์ แก้มหมอเล จะเกร็ง นางเกร็ง อีเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ำเงิน
ในแบบเรียนยาไทยบอกว่า เหงือกปลาแพทย์สามารถแก้โรคผิวหนังได้ทุกประเภท
ในเมื่อเหงือกปลาหมอมีสรรพคุณเด่นแก้น้ำเหลืองเสียได้ โรคผิวหนังต่างๆแม้กระทั้ง โรคอีสุกอีใส ที่เกิดจากเชื้อไวรัสก็จะลดลงลง
สมุนไพร เหงือกปลาแพทย์เป็นไม้พุ่มที่มีขนาดกลางสูงราวๆ 1-2 เมตร ส่วนของลำต้นรวมทั้งใบจะมีหนามมีหนาม ใบหนามแข็งรวมทั้งมีขอบเว้าหนามแหลมใบออกเป็นคู้ตรงข้ามกัน ส่วนของดอกจะออกเป็นช่อตามยอด กลีบดอกไม้จะมีสีขาอมม่วง มี 4 กลีบแยกจากกันผลเป็นฝักสีน้ำตาล มี เมล็ด จะสามารถพบได้มากตามชายน้ำ ริมฝั่งลำคลองรอบๆปากแม่น้ำ
ในกรณีโรคผิวหนังพุพองจากเชื้อไวรัสเอดส์ แม้ว่าจะรุนแรงกว่าโรคผิวหนังทั่วๆไป แม้กระนั้นเมื่อใช้เหงือกปลาหมอเป็นทั้งยังยากินแล้วก็ต้มน้ำอาบต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานกว่า 3 เดือนขึ้นไป แผลพุพอง ก็จะเบาลงลงอย่างชัดเจน สำหรับผู้เจ็บป่วยโรคผิวหนังด้วย
วิธีปรุงยาและก็วิธีการใช้ยาก็มีหลายวิธีเป็น
วิธีต้มยากินแล้วก็อาบ
เอาเหงือกปลาแพทย์สดหรือแห้งสับเป็นท่อนเล็กๆใส่เต็มขันขนาด 1 ลิตร ใส่น้ำ 4 ขัน ต้มยาให้เดือดนาน 10 นาที ตักน้ำยาขึ้นมา 1 แก้ว แบ่งไว้สำหรับดื่มกินขณะอุ่นๆครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนกินอาหาร
ส่วนน้ำยาที่แบ่งไว้อาบนั้น จะต้องใช้อาบขณะน้ำยายังอุ่นอยู่ ก่อนอาบน้ำจำเป็นต้องชำระล้างร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาดซะก่อน เมื่ออาบน้ำยาแล้ว ไม่ต้องอาบน้ำธรรมดาตามอีก อาบน้ำยาวันละ 2 ครั้ง ยามเช้า-เย็นทีละ 3-4 ขัน แม้กระนั้นถ้ามีเหงือกปลาหมอเยอะมากๆ อาจจะต้มยาเพื่อแช่ทั้งตัวในอ่างก็ยิ่งดี
วิธีทำเป็นยาลูกกลอน
นำเหงือกปลาแพทย์ทั้งยัง 5 คราวตากแห้งมาบดเป็นผงละเอียด 2 ส่วน ผสมน้ำผึ้งแท้ 1 ส่วน ปั้นเป็นเม็ดลูกกลอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. คนแก่กินครั้งละ 2 เม็ด เด็กบางครั้งก็อาจจะกินทีละ 1 เม็ดหรือครึ่งเม็ดตามขนาดอายุและน้ำหนัก รับประทานวันละ 2 ครั้ง ก่อนที่จะกินอาหาร เช้าตรู่-เย็น กินไปเรื่อยจนกระทั่งจะหาย แต่หากเป็นโรคผิวหนังจากภูมิต้านทานผิดพลาดก็จะต้องรับประทานตลอดไป

แนวทางการทำเป็นแคปซูล
นำผงเหงือกปลาหมอที่ผ่านการร่อนเป็นผงละเอียดเหมือนแป้งใส่แคปซูลขนาด 250 มก. คนแก่รับประทานครั้งละ 2 แคปซูลวันละ 2-3 เวลาก่อนอาหาร เด็กน้อยลงตามส่วน
เหงือกปลาแพทย์มีคุณประโยชน์มากมายก่ายกอง เช่น
-ราก มีสรรพคุณสำหรับการแก้โรคหืด อัมพาต แก้ไอ รวมทั้งใช้ขับเสมหะ
-ต้น มีคุณประโยชน์รักษาโรคหลากหลายประเภท โดยใช้ต้นตำผสมน้ำกินรักษาวัณโรค อาการผอมบาง หากใช้ทาก็ช่วยแก้โรคเหน็บชาได้
-ลำต้น ไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆก็จะได้สรรพคุณทางยาไม่เหมือนกันออกไปอีก
-ต้นรวมรากต้มอาบแก้พิษไข้ต้นลม แก้โรคผิวหนังทุกประเภท
-ต้นสดตำพอกปิดหัวฝีแผลเรื้อรังทำลายพิษ ต้มกินแก้พิษโรคฝีดาษ ฝีทั้งผอง ผลกินเป็นยาขับเลือดเมนส์ ยิ่งกว่านั้น ถ้าตาเจ็บ ตาแดง เอา
"เหงือกปลาหมอ" อีกทั้งต้นตำกับขิงคั้นเอาน้ำหยอดตาหาย เป็นเหน็บชา ชาหมดทั้งตัว
- อีกทั้งต้นตำทาบริเวณที่เป็นจะดียิ่งขึ้น
- ตำเอาน้ำดื่มกากพอก งูกัด
- ต้นกับขมิ้นอ้อยตำทาป็นฝีฟกบวม เป็นริดสีดวงทวาร
- ต้นตำกับขิงกิน โรคเรื้อน โรคกุฏฐัง ไม่สบายจับสั่น
- ทั้งต้นตำใบส้มป่อยต้มดื่ม เจ็บหลัง เจ็บเอว
- "เหงือกปลาหมอ" กับชะเอมเทศตำผงละลายน้ำผึ้งปั้นเป็นก้อนรับประทาน ริดสีดวงแห้ง
ในท้อง ผอมแห้งแรงน้อยเหลืองหมดทั้งตัว รับประทานทุกวี่ทุกวัน
- "เหงือกปลาหมอ" กับเปลือกมะรุมเสมอกันใส่หม้อ เกลือนิดหน่อย หมาก 3 คำ เบี้ย 3 ตัว วางบนปากหม้อ ใช้ฟืน 30 ดุ้น ต้มกับน้ำจนเดือดให้งวดก็เลยชูลง กลั้นหายใจรับประทานขณะอุ่นจนหมด เป็นริดสีดวง มือตายตีนตาย ร้อนหมดทั้งตัว เวียนหัว ตามัว เจ็บระบมตลอดตัว ตัวแห้ง จะหายได้
- "เหงือกปลาแพทย์" อีกทั้ง 5 รวมราก กับ อาหารเย็นเหนือ อาหารมื้อเย็นใต้ จำนวนเท่ากัน กะตามอยากได้ ต้มกับน้ำกระทั่งเดือดดื่มขณะอุ่นทีละ 1 แก้ว 3 เวลา เช้า ช่วงกลางวัน เย็น ต้มดื่มปอดเริ่มมีปัญหาเป็นฝ้าจะอาการดียิ่งขึ้น ไปให้หมอเอกซเรย์ปอดไม่เป็นฝ้าอีกหยุดต้มกินได้เลย แล้วก็ต้องระวังอย่าให้เป็นอีก
ยาอายุวรรฒนะ
- "เหงือกปลาแพทย์" 2 ส่วน พริกไทย 1 ส่วน ทำเป็นผงละลายน้ำผึ้งปั้นรับประทานทุกๆวัน
กินได้ 1 เดือน ไม่มีโรค ปัญญาดี
กินได้ 2 เดือน ผิวหนังเต่งตึง
กินได้ 3 เดือน โรคริดสีดวงทุกประเภทหาย
กินได้ 4 เดือน แก้ลม 12 จำพวก หูไว
กินได้ 5 เดือน หมดโรค
กินได้ 6 เดือน เดินไม่เคยทราบอิดโรย
กินได้ 7 เดือน ผิวสวย
กินได้ 8 เดือน เสียงไพเราะเพราะพริ้ง
กินได้ 9 เดือน หนังเหนียว
-"เหงือกปลาหมอ" 1 ส่วน ดีปลี 1 ส่วน ทำผงชงรับประทานกับน้ำร้อนหากผิวแตกตลอดตัวหายได้ ทั้งสิ้นที่บอกเป็นแบบเรียนยาโบราณ ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่น รู้ไว้เป็นวิชา http://www.disthai.com/

22

สมุนไพรรากสามสิบ
สมุนไพร รากสามสิบแคปซูล รากสามสิบ แบบล้วน  สรรพคุณและประโยชน์ ข้อห้าม ผลกระทบจากรากสามสิบ สำหรับเพศหญิงที่มีปัญหาเรื่องกระชับช่องคลอด
อยู่เช่นไรให้ชีวิต Sex ดีขึ้น กระชับช่องคลอด เพิ่มน้ำหล่อลื่น ทำให้กระชับ (รีแพร์) แบบผู้หญิง ทำให้ช่องคลอดไม่แห้ง มีความชื้น รวมทั้ง สุขสบายทางเพศ รักษาสภาวะรอบเดือนผิดปรกติ ปวดรอบเดือน มีลูกยาก ตกขาว หมดอารมณ์ทางเพศ  กามตายด้าน บำรุงน้ำนม บำรุงท้อง ป้องกันแท้ง มีราคาส่ง และก็ ราคาถูก ยี่ห้อ รีวิวมาก กว่า 8 ปี
สมุนไพรเน้นย้ำ กระชับ ช่องคลอด ตกขาว เมนส์ อารมณ์เพศผันแปร ไร้สมรรถภาพทางเพศหญิง รากสามสิบ ราชินีสมุนไพรชีวิตคู่  ดูแลปัญหาระบบด้านในช่องคลอดไม่กระชับและมีปัญหาชีวิตการครองเรือนบนเตียงมีเหม็นอับ ไม่พึ่งประสงค์ตกขาวมดลูกต่ำ สตรีวัยทอง ดูแลปัญหาเมนส์มาไม่ดีเหมือนปกติ
สมุนไพร รากสามสิบ แคปซูล กระชับช่องคลอด
ปัญหาลับๆยกตัวอย่างเช่น ช่องคลอดหย่อนยานไม่กระชับ ปวดท้องเวลามีรอบเดือน ประจำเดือนไม่ตามเวลา คือปัญหาต่างๆที่รบกวนจิตใจของเพศหญิงกว่า 98% รวมทั้ง อกเล็กแบบ หย่อนยาน ท้องป่อง หรือปัญหาพวกนี้มีต้นเหตุมาจากการขาดสมดุลในฮอร์โมน ชี้แนะ กวาวเครือขาว และก็ รากสามสิบ ซื้อ กวาวเครือขาว และก็ รากสามสิบ
รากสามสิบ กระชับช่องคลอด
สรรพคุณ คุณประโยชน์ และก็ สิ่งที่ห้าม ผลกระทบ
สมุนไพรไทย รากสามสิบแบบแคปซูล กระชับสำหรับสตรี  ไม่ว่าจะเป็นกำลังเสือโคร่ง โด่งไม่ทราบล้ม สาวน้อยตกเตียง จนมาถึงรากสามสิบหรือต้นสาวร้อยผัวนี้แหละ ต่างคนต่างงงงัน ว่ามันเป็นอย่างไร สรรพคุณ ทำให้กลับมาเป็น ใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี สาว(female rejuvention) กระชับช่องคลอด รักษาสภาวะประจำเดือนมาไม่ดีเหมือนปกติ ปวดเมนส์ ภาวะมีบุตรยาก ตกขาว อารมณ์ทางเพศเสื่อมโทรม  สภาวะหมดเมนส์ บำรุงน้ำนม บำรุงท้อง ป้องกันการแท้ง ยิ่งไปกว่านี้ยังคงใช้เป็นยาบำรุงกำหนัดในเพศชายได้ด้วยครับผม  นอกเหนือจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้เป็นยาแก้ไอ ยาแก้โรคกระเพาะ แก้ไข้ แก้อักเสบ ได้แบบเดียวกัน เป็นสมุนไพรที่มีการออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน 
ต้น รากสามสิบ แคปซูล หมอยาในแต่ก่อนจะเรียกกันว่า"สาวร้อยผัว" ส่วนใหญ่ใช้เป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ทำให้มีแรง สดชื่น ไม่แก่ ราวกับๆสาวสองพันปี
ในตำราอายุรเวทใช้สมุนไพรจำพวกนี้เป็นสมุนไพรหลักสำหรับเป็นยาบำรุงในหญิง ในการทำให้เพศหญิงกลับมาเป็นสาว (female rejuvenation) ยิ่งกว่านั้น ยังช่วยจัดการกับปัญหาอื่นๆของหญิง อย่างเช่น สภาวะเมนส์ผิดปกติ ปวดเมนส์ สภาวะมีบุตรยาก ตกขาว ภาวะหมดอารมณ์ทางเพศ ภาวการณ์หมดเมนส์ (menopause) บำรุงนม บำรุงครรภ์ ปกป้องการแท้ง (habitual abortion)

สมุนไพรรักษาโรค รากสามสิบ กระชับข้างในสตรี ชุดกระชับแบบสาวน้อย
" รากสามสิบ " เป็นสมุนไพรที่มีการวิจัยกันมากพอสมควร ในด้านการศึกษาเรียนรู้ในห้องแลปพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเป็นต้านทานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา คลายกล้ามของมดลูก บำรุงหัวใจ แก้การอักเสบ แก้ปวด มีฤทธิ์ราวกับฮอร์โมนเอสโตรเจน ยั้งโรคเบาหวาน เป็นพิษต่อเซลล์ของโรคมะเร็ง กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านอาการเม็ดเลือดขาวต่ำ ลดระดับไขมันในเลือด คุ้มครองปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ลดอาการหัวใจโตที่เกิดจากความดันเลือดสูง ขับนม ยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารยับยั้งพิษต่อตับ
ในตำราเรียนอายุรเวทใช้ รากสามสิบ เป็นสมุนไพรหลักสำหรับ บำรุงในหญิง  สำหรับการ ทำให้สตรีกลับมาเป็นสาว ยิ่งไปกว่านี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆของหญิงอย่างเช่น สภาวะรอบเดือนแตกต่างจากปกติ ปวดรอบเดือน สภาวะมีลูกยาก ตกขาว ภาวะอารมณ์ทางเพศเสื่อมโทรม ภาวการณ์หมดระดู สมุนไพรรักษาโรค รากสามสิบ แคปซูล กระชับช่องคลอด อาการตกขาว ปจด.เพิ่มอารมณ์เพศ
#รากสามสิบ ถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสำหรับเพศหญิงช่วยในการสร้างสมดุล แก่ระบบฮอร์โมนเพศหญิงจาก #รากสามสิบแคปซูล
เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติหลัก ในทางเภสัชมีการชี้แนะว่าพืชที่ให้ เอสโตรเจน เป็นผลดีกว่าการใช้ตัวยาปรับสมดุลฮอร์โมน เพราะไม่เป็นผลใกล้กันในทางลบ "ราชินีที่สมุนไพร"
เหตุผลที่ ผู้หญิงนิยมใช้ รากสามสิบ ง่ายๆเป็น ทานแล้วเห็นผล
1 ช่วยกระชับช่องคลอด  ทำให้แฟนไม่เบื่อ แทบจะไม่รู้เลยว่าพวกเราเคยมาก่อนรึเปล่า  เสมือนเป็นครั้งแรกของเรา
2 ช่วยฆ่าเชื้อโรคในช่องคลอด ทำให้ช่องคลอดสะอาด ไม่เป็นทุกข์เรื่อง เหม็นอับ อีกต่อไป
3 เป็นสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี ไม่ตกค้าง ไม่ทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาว
4 ราคาไม่แพง ด้วยเหตุว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกได้ในประเทศไทย ความคิดไทยๆไม่เสียค่านำเข้าอะไรก็แล้วแต่
 ขนาดกิน
4 ขวด เริ่มกระชับ มีความสุข
6 กระชับแบบสาวรุ่น มีความสุขแน่ๆ
12 คำตอบช้านาน แล้วก็ เห็นผลเกือบจะถาวร (รายตัว)
รากสามสิบ แคปซูล
ชุดนี้แถม ผสม ฮี่ยุ่มหรือต้นหญ้ารีแพร์ 1 ต่อ 1 กับ รากสามสิบ
รากสามสิบ "  เป็น สมุนไพรที่คนไทยรวมทั้งคนเอเชียใช้กันมาช้านานแล้ว  คนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อ เรียกนาๆประการในแต่ละภาค ชื่อในภาคกึ่งกลางหรือคนทั่วไปเรียกขานว่า "รากสามสิบ" หรือ "สามร้อยราก"นั่นเอง หมอยาโบราณโดยมากจะรู้ว่าสาวร้อยผัวเป็นยาบำรุงสำหรับสตรี ก็เลยให้ชื่อว่า "สาวร้อยสามี" ชื่อนี้เป็นไม่ว่า สาวใดจะอายุมากแค่ไหนก็ยังสามารถมีลูกมีผัวได้(ไม่ได้เป็นสาวใจแตก)  ความหมายคล้ายๆสาวสองพันปีที่ยังสาวเสมอนั่นเอง และเป็นที่น่าแปลกใจว่าในอินเดียก็เรียกสมุนไพรประเภทนี้คล้ายกับเมืองไทย โดยในภาษาสันสกฤต เรียกว่า ศตวารี (Shtavari) แสดงว่า ต้นไม้ที่มีรากหนึ่งร้อยราก หรือบางหนังสือเรียนบอกว่าหมายคือหญิงที่มีร้อยสามี "Satavari" http://www.disthai.com/

23

กระเทียม
สรรพคุณกระเทียม
ปรับความดันเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จึงเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
บำรุงเลือด คุ้มครองป้องกันอาการโลหิตจาง
เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
คุ้มครองโรคหัวใจ
ลดท้องผูก ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดิบได้ดีขึ้น
ช่วยขับลม แก้อาการจุดเสียดแน่นท้อง
คุ้มครองป้องกันไข้หวัด ยับยั้งการเติบโตของไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
มีสารต้านอนุมูลอิสระ บำรุงผิวพรรณ และก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง
chopped-garlicsiStock
กระเทียม กับ 10 คุณประโยชน์ดีๆที่พวกเราอยากให้คุณทานแต่ละวัน
วิธีทานกระเทียมให้ได้ประโยชน์
สารอัลลิซินในกระเทียมที่มีประโยชน์ต่อสภาพทางด้านร่างกายของพวกเรา จะต้องผ่านการหั่น สับ ทุบ หรือบด จำเป็นจะต้องหั่น สับ ตี หรือบดกระเทียมก่อนนำมาทำอาหาร 5-10 นาที ขึ้นรถอัลลิสินนี้จะไม่สลายหายไปเมื่อถูกความร้อน ด้วยเหตุดังกล่าวจะทานสด หรือจะทำกับข้าวในน้ำมันก็ช่างเถิด
ปริมาณกระเทียมที่ควรจะทานต่อวัน
ในวัยผู้ใหญ่สามารถทานกระเทียมได้ราวๆ4 กรัมต่อวัน แม้กระนั้นไม่สมควรทานมากเกินกว่านี้ต่อเนื่องกันเกิน 10 วัน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงภาวะเลือดแข็งช้า  หรือเลือดไหลไม่หยุดเมื่อเกิดบาดแผล
วิธีเลือกซื้อกระเทียมมาประกอบอาหาร
ควรที่จะทำการเลือกกระเทียมที่ศีรษะแน่นๆไม่ฝ่อ เปลือกบาง เนื้อสีเหลืองอ่อน สด ไม่เน่า ไม่มีราขึ้น รวมทั้งถ้าอยากได้รสชาติของกระเทียมแบบแรงๆควรจะเลือกกระเทียมหัวเล็กๆ
ว่าแล้วอาหารมื้อถัดไปก็บอกให้แม่ครัวพ่อครัวใส่กระเทียมลงไปในอาหารให้ด้วยนะคะ แต่ระวังสักหน่อย ถ้าหากทานกระเทียมมากๆโดยเฉพาะกระเทียมสด อาจมีอาการเจ็บคอคราวหลัง แล้วก็อย่าลืมระแวดระวังกลิ่นปากกันด้วยค่ะ สักครู่จะกล่าวหาไม่เตือนนะ
ลักษณะทั่วไปของกระเทียม
กระเทียมเป็นพืชล้มลุกชนิดกินหัว ลำต้นสูง 1-2 ฟุต มีหัวลักษณะกลมแป้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ข้างนอกของหัวกระเทียมมีเปลือกบางๆห่ออยู่หลายชั้น ข้างในหัวประกอบแกนแข็งตรงกลาง ข้างนอกเป็นกลีบเล็กๆจำนวน 10-20 กลีบ เนื้อกระเทียมในกลีบมีสีเหลืองอ่อนและใส  มีน้ำเป็นองค์ประกอบสูง มีกลิ่นแรงจัด
ลำต้นแล้วก็หัวกระเทียมสด
แหล่งเพาะปลูก
กระเทียมสามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของเมืองไทย แต่ว่านิยมปลูกกันมากทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน เนื่องมาจากมีภาวะดินแล้วก็สถานการณ์อากาศที่เหมาะสมมากกว่าภาคอื่นๆทำให้กระเทียมเติบโตได้ดี สำเร็จผลิตสูงรวมทั้งมีรสชาติที่ดีกว่า

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กระเทียมเป็นไม้ล้มลุกรวมทั้งใหญ่ยาว สูง 30-60 ซม. มีกลิ่นแรง มีหัวใต้ดิน2 ลักษณะกลมแป้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 เซนติเมตร มีแผ่นเยื่อสีขาวหรือสีม่วงอมชมพูห่ออยู่ 3-4 ชั้น ซึ่งลอกออกได้ แต่ละหัวมี 6-10 กลีบ กลีบเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากตาซอกใบของใบอ่อน ลำต้นลดรูปลงไปๆมาๆก ใบคนเดียว (Simple leaf) ขึ้นมาจากดิน เรียงซ้อนสลับ แบนเป็นแถบแคบ กว้าง 0.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร ปลายแหลมแบบ Acute ขอบเรียบแล้วก็พับทบเป็นสันตลอดความยาวของใบ โคนแผ่เป็นแผ่นรวมทั้งเชื่อมชิดกันเป็นวงหุ้มห่อรอบใบที่อ่อนกว่าและก็ก้านช่อดอกนำมาซึ่งเป็นลำต้นเทียม ปลายใบสีเขียวแล้วก็สีจะเบาๆจางลงตราบจนกระทั่งถึงโคนใบ ส่วนที่ห่อหุ้มหัวอยู่มีสีขาวหรือขาวอมเขียว ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม (Umbel) ประกอบด้วยตะเกียงรูปไข่เล็กๆเป็นจำนวนมากอยู่ปนเปกับดอกขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนน้อย มีใบประดับประดาใหญ่ 1 ใบ ยาว 7.5-10 เซนติเมตร ลักษณะบาง ใส แห้ง เป็นจะงอยแหลมห่อช่อดอกในเวลาที่ยังตูมอยู่ แต่เมื่อช่อดอกบานใบแต่งแต้มจะเปิดอ้าออกแล้วก็แขวนลงรองรับช่อดอกไว้ ก้านช่อดอกเป็นก้านกระโดด เรียบ ทรงกระบอกตัน ยาว 40-60 ซม. ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ แยกจากกันหรือชิดกันที่โคน รูปใบหอกปลายแหลม ยาวราวๆ 4 มม. สีขาวหรือขาวอมชมพู เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดที่โคนกลีบรวม อับเรณูรวมทั้งก้านเกสรเพศเมียยื่นขึ้นมาสูงกว่าส่วนอื่นๆของดอก รังไข่ 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1-2 เม็ด ผลเล็กเป็นกระเปาะสั้นๆรูปไข่หรือออกจะกลม มี 3 พู เมล็ดเล็ก สีดำ
ในประเทศไทยปลูกมากมายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคเหนือ แต่กระเทียมที่มีชื่อเสียงว่าเป็นกระเทียมคุณภาพดี กลิ่นแรง อย่างเช่นกระเทียมจากจังหวัดศรีสะเกศ
แนวทางเลือกซื้อกระเทียม
วิธีการสำหรับเลือกซื้อกระเทียมนั้น มีหลักไต่ตรองณกล้วยๆเป็น เลือกกระเทียมที่ศีรษะแน่น กลีบแน่น เปลือกบาง มีเนื้อสีเหลืองอ่อน สด แน่น ไม่ฝ่อและไม่มีเชื้อรา ที่สำคัญถ้าหากต้องทำอาหารที่อยากกลิ่นแรงๆต้องเลือกกระเทียมหัวเล็กแค่นั้น
กระเทียมสดคุณภาพดี
จะมีความคิดเห็นว่ากระเทียมมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณมาก ถึงกระเทียมจะมีกลิ่นแรง แม้กระนั้นก้ไม่ยากเกินไปที่จะรับประทานครับผม โดยเหตุนี้อย่าลืมเพิ่ข้อควรปฏิบัติตามสำหรับในการรับประทานกระเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในกรุ๊ปตั้งแต่นี้ต่อไป
ผู้ที่กำลังท้องหรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร การรับประทานกระเทียมในตอนการมีท้องค่อนข้างจะไม่มีอันตรายถ้าหากรับประทานเป็นของกินหรือในปริมาณที่เหมาะสม แม้กระนั้นบางทีอาจไม่ปลอดภัยแม้กินกระเทียมเป็นยารักษาโรค ทั้งยังยังไม่มีช้อมูลที่น่าเชื่อถือพอเพียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของการทากระเทียมที่บริเวณผิวหนังในตอนการมีครรภ์หรือให้นมบุตร
เด็ก การรับประทานกระเทียมในจำนวนที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะสั้นๆบางทีอาจปลอดภัยสำหรับเด็ก แม้กระนั้นการใช้กระเทียมทาบริเวณผิวหนังอาจส่งผลให้กำเนิดอาการแสบร้อนและก็ระคาย
คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือการย่อยอาหาร อาจจะส่งผลให้มีการระคายพื้นที่เดินอาหารได้
คนที่มีความดันโลหิตต่ำ การรับประทานกระเทียมอาจก่อให้ระดับความดันเลือดลดลดน้อยลงมากยิ่งกว่าธรรมดา
คนที่คิดแผนเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดกินกระเทียมก่อนที่จะมีการผ่าตัดขั้นต่ำ 2 อาทิตย์เพราะเหตุว่าอาจก่อให้เลือดออกมากรวมทั้งมีผลต่อความดันเลือดในระหว่างการผ่าตัด รวมทั้งผู้ที่มีสภาวะเลือดออกไม่ดีเหมือนปกติไม่สมควรกินกระเทียม โดยเฉพาะกระเทียมสด เนื่องจากอาจเพิ่มการเสี่ยงให้เลือดออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
คนที่อยู่ในระหว่างการรับประทานยารักษาโรค อย่างเช่น ไอโซไนอะซิด เพราะเหตุว่ากระเทียมบางทีอาจลดการดูดซึมของยาภายในร่างกายและก็มีผลต่อความสามารถรูปแบบการทำงานของยา รวมทั้งไม่สมควรรับประทานกระเทียมในระหว่างใช้ยาดังต่อไปนี้
ยารักษาการติดโรคไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่องหรือโรคภูมิคุมกันบกพร่อง
ยาคุมกำเนิด
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ยาต้านเกล็ดเลือดกระเทียมลงในเมนูอาหารของท่านครับ คุณประโยชน์และประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากกระเทียมนั้นเหลือร้ายจริงๆ http://www.disthai.com/

24

ตะไคร้บ้าน
ตะไคร้ คุณประโยชน์
"ตะไคร้" (Lemongrass) เป็นสมุนไพรก้นครัวที่พวกเรารู้จักและก็รู้จักดีกันมานาน เนื่องจากในอาหารไทยหลากหลายประเภทมักใส่ตะไคร้ลงไปเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงด้วยเสมอ อาทิ ต้มยำ ต้มข่าไก่ ยำ น้ำพริกต่างๆช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าให้กับอาหาร ส่งกลิ่นหอมเชิญกิน จนกลายเป็นสิ่งที่จะต้องมีให้ได้เลยในอาหารพวกนี้ นอกเหนือจากนั้นยังมีกลิ่นหอมสดชื่นเฉพาะตัวจากน้ำมันหอมระเหย ทำให้ตะไคร้ถูกนำไปใช้เป็นกลิ่นในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายก่ายกอง อีกทั้งน้ำมันหอยระเหย น้ำมันทาตัว ยาจุดกันยุง สบู่ต่างๆ
ตะไคร้ จัดเป็นไม้ล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลหญ้า มีหลายประเภท นอกจากนำไปทำกับข้าวแล้วและทำเป็นยาสมุนไพรแล้ว ตะไคร้บางจำพวกยังช่วยไล่ยุงมดแมลงได้อีกด้วย ก็เลยจัดเป็นผักสวนครัวที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน หลายบ้านก็เลยนิยมนำมาปลูกไว้ภายในบ้าน จะใช้เมื่อไรก็ตัดมาใช้ได้ในทันที
ตะไคร้จัดเป็นสมุนไพรที่หลบคุณค่าไว้เยอะมาก เพราะว่าเป็นทั้งยังของกินรวมทั้งยารักษาโรค มีวิตามินรวมทั้งแร่ธาตุที่มีสาระต่อร่างกาย ทั้งวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส รวมทั้งโฟเลต ประสิทธิภาพคับแก้วขนาดนี้ไม่ชอบตะไคร้ทดลองเปลี่ยนแปลงความคิดกันใหม่ หันมาถูกใจตะไคร้ให้เพิ่มมากขึ้น จะได้ประโยชน์มากมายก่ายกองแน่นอน
ตะไคร้หอมไล่ยุงได้ใช่หรือ?
ในตะไคร้หอม มีน้ำมันหอยละเหยอยู่ซึ่งมีฤทธิ์สำหรับการปกป้องแมลงได้ โดยครีมที่มีส่วนผสมจากน้ำมันหอมละเหยในตะไคร้สามารถคุ้มครองป้องกันยุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุงอารมณ์เสียกัดได้ นอกเหนือจากนั้นยังฤทธิ์สำหรับในการกำจัดลูกน้ำยุงได้อีกด้วย
เว้นเสียแต่ยุงแล้ว สารสกัดจากตะไคร้หอมยังช่วยป้องกันแมลงจำพวกอื่น อาทิเช่น ถ้าหากผสมสารสกัดตะไคร้กับสะเดาจะส่งผลช่วยลดเพลี้ยอ่อนและหนอนเจาะฝักซึ่งเป็นศัตรูของถั่วค้าง ส่วนแชมพูที่มีส่วนผสมจากตะไคร้หอม สามารถฆ่าเห็บหมัดในสัตว์เลี้ยงได้
ลักษณะ
ลำต้นรูปทรงกระบอก แข็ง สะอาด ตามบ้องมักมีไขปกปะทุลม เหง้า มีข้อและปล้องสั้นมาก กาบใบสีขาวนวล หรือสีขาวผสมม่วง รสปร่า  มีกลิ่นหอมยวนใจเฉพาะ
คุณประโยชน์
– ทั้งยังต้น : ใช้เป็นยารักษาโรคหือหอบ แก้เจ็บท้อง ขับเยี่ยว และก็แก้อหิวาตกโรค นอกนั้นยังใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่น รักษาโรคได้ ตัวอย่างเช่น บำรุงธาตุ เจริญอาหาร แล้วก็ขับเหงื่อ
– ใบ : ช่วยลดระดับความดันเลือดสูง แก้ไข้
– ราก : ใช้เป็นยาปรับแก้ เจ็บท้อง ท้องเสีย
– ต้น : ใช้เป็นยาขับลม ยาแก้ไม่อยากกินอาหาร แก้โรคฟุตบาทเยี่ยว นิ่ว เป็นยาบำรุงธาตุไฟให้รุ่งเรือง นอกนั้นยังใช้กำจัดกลิ่นคาวได้ด้วย
– น้ำมัน : มีฤทธิ์ต้นเชื้อรา และก็มีกลิ่นไล่หมาและแมว
หนังสือเรียนยาไทย : ต้น รสหอมปร่า ขับลม ลดอาการท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียด แก้อาการเกร็ง ขับเหงื่อ แก้โรคทางเดินฉี่ แก้อาการขัดเบา แก้นิ่ว แก้ฉี่เป็นเลือด ทำให้เจริญอาหาร ลดความดันโลหิต เหง้า แก้ไม่อยากอาหาร บำรุงไฟธาตุ แก้กษัย ขับลมในลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้ปัสสาวะขัด แก้เยี่ยวพิการ แก้นิ่ว เป็นยารักษาโรคเกลื้อน แก้ไข้หวัด ขับรอบเดือน ขับระดูขาว ใช้ข้างนอกทาแก้ลักษณะของการปวดบวมตามข้อ
ตะไคร้หอม
ตะไคร้ คุณประโยชน์
ลักษณะ
ลำต้นเป็นข้อๆใบรูปขอบขนานปลายแหลม ใบยาวกว่าตะไคร้บ้าน ลักษณะของใบกว้าง 5-20 มิลลิเมตร ยาวโดยประมาณ 50-100 เซนติเมตร แผ่นใบแคบ ยาว และนุ่มกว่าตะไคร้บ้าน มีสีเขียว ผิวเนียน แล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นเอียน ก้านใบเป็นกาบซ้อนกันแน่นสีเขียวปนม่วงแดง รากฝอยแตกออกจากโคน ต้นแล้วก็ใบมีกลิ่นแรงจนถึงรับประทานเป็นอาหารมิได้ อีกทั้งต้น มีรสปร่า ร้อนขม

คุณประโยชน์
– ทั้งยังต้น : ใช้เป็นยาแก้ปากแตกระแหง แก้ริดสีดวงในปาก ขับลมในไส้ แก้แน่น ขับโลหิตประจำเดือน มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเรียบบีบตัว ไม่เหมาะสมกับสตรีมีครรภ์ เพราะว่าถ้าเกิดทานเข้าไป อาจทำให้แท้งได้
– ใบ : ใช้เป็นยาคุมกำเนิด ชำระล้างลำไส้ ไม่ให้เกิดซาง
– ราก : แก้ลมจิตรวาด หัวใจ ร้อนใจ เพ้อเจ้อ
– ต้น : แก้ลมพานไส้ แก้ธาตุ แก้เลือดลมเปลี่ยนไปจากปกติ
– น้ำมัน : ใช้ทาคุ้มครองป้องกันยุง มีฤทธิ์ไล่แมลง และก็ใช้รักษาโรคเห็บสุนัข
ตำราเรียนยาไทย : ใช้ เหง้า เป็นยาบีบมดลูก ทำให้แท้งบุตรได้ คนตั้งครรภ์ห้ามรับประทาน นอกจากนั้นยังคงใช้ขับระดู ขับเยี่ยว ขับตกขาว ขับลมในลำไส้ แก้แน่น แก้แผลในปาก แก้ตานซางในลิ้นแล้วก็ปาก บำรุงไฟธาตุ แก้ไข้ แก้อ้วก แก้ริดสีดวงตา แก้ธาตุ แก้เลือดลมไม่ดีเหมือนปกติ
เหง้า ใบ รวมทั้งกาบ เอามากลั่นได้น้ำมันหอมระเหย ใช้เป็นเครื่องหอม ดังเช่นว่า สบู่ หรือพ่นทาผิวหนังกันยุง แมลง อีกทั้งต้น มีรสปร่า ร้อนขม แก้ริดสีดวงในปาก
ประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากน้ำมันหอมระเหยของตะไคร้
– น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้บ้าน ช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัว กระปรี้กระเปร่า ทำให้รู้สึกดี คลายความเครียด แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยย่อยของกิน ช่วยเจริญอาหาร บรรเทาลักษณะของการปวดโรคข้ออักเสบ ปวดกล้าม
-น้ำมันหอมระเหยที่กลั่นจากใบตะไคร้ ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ ช่วยต่อต้านเชื้อราบนผิวหนังได้อย่างดีเยี่ยม และก็ช่วยลดการบีบตัวของไส้ได้
ข้อควรคำนึง
ตะไคร้มีฤทธิ์ที่จะช่วยขับโลหิต ทำให้มดลูกบีบตัว ห้ามใช้กับหญิงตั้งท้องเพราะอาจจะก่อให้แท้งได้

Tags : ประโยชน์ตะไคร้

25

เห็ดหลินจือ
สปอร์เห็ดหลินจือแดง-ส่วนที่ทรงคุณค่าที่สุดของเห็ดหลินจือ
เมื่อ ค.ศ 2005 บริษัทของเรามีจุดเริ่มแรกขึ้นจากความปรารถนาหาสมุนไพรคุณภาพสูงจากในหลายประเทศ จนตราบเท่าพวกเราพบแล้วก็มีส่วนร่วมกับบริษัทยยาของรัฐบาลจีน แล้วก็ได้ นำเข้าสปอร์เห็ดหลินจือคุณภาพสูงต่อจากนั้นเป็นต้นมา
นับ 10 กว่าปี ที่พวกเราเป็นผู้บุกเบิก แล้วก็เป็นหัวหน้าในด้านสปอร์เห็ดหลินจือแดงประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคุณของพวกเรา สปอร์เห็ดหลินจือของพวกเรา จะถูกคัดสรรอย่างยอดเยี่ยมก่อนถึงมือบริโภค เห็ดหลินจือแดงที่พวกเรานำเข้ามา ถูกเพาะด้วยวิธีละเอียดลออ ทำให้จับตัวได้ดอกเห็ดที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งกว่า
เราใส่ใจรวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพในทุกแนวทางการผลิตอย่างใกล้ชิด และด้วยกระบวนการผลิตที่ดูแลอย่างยอดเยี่ยม ทำให้เราได้รับการรับรองมาตฐาน GMP (GOOD Manufacturing Practice) ทุกล็อตที่เราผลิตออกมา จะได้รับการตรวจคุณภาพจากห้องแล็ปในโรงพยาบาล
เพื่อผลดีสูงสุดของท่านคนที่กำลังหาสินค้าเห็ดหลินจือมากิน
การค้นคว้าวิจัยยืนยันว่าการรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือจะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าการทานดอก เนื่องด้วยสปอร์มีสารออกฤทธิ์สำคัญมากกว่าและสปอร์ที่ถูกกระเทาะนั้น เปลือกจะต้านโรคมะเร็ง และก็เสริมภูมิต้านทานได้ดีมากว่า เทียบกับแบบไม่ได้กระเทาะเปลือก
ที่พลาดไม่ได้ที่สุดเป็น.....
ท่านๆสามารถบริโภคเห็ดหลินจือได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานโดยไม่เป็นอันตรายใด อีกกด้วย เห็ดหลินจือมีมากมายว่า 100 สายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ที่มีสรรพคุณทางยาดีเยี่ยมที่สุดคือเห็ดหลินจือแดง เพราะสายพันธุ์นี้จะมีสารออกฤทธิ์กลุ่ม Polysaccharide อยู่อย่างมากที่สุด
ส่วนท่านที่กำลังเลือกซื้อเห็ดหลินจือออกมาขายในตลาดแบบต่างๆมาก ในแบบดอกอบแห้ง แคปซูล น้ำเห็ดหลินจือ กาแฟเห็ดหลินจืออื่นๆอีกเยอะแยะ
โดยเหตุนั้นการจะเลือกซื้อเห็ดหลินจือให้ได้แบบที่มีคุณภาพดี จะต้อง......
ดูตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต ว่าตัวเห็ดหลินจือนั้นได้รับการเลี้ยงที่เหมาะสมหรือปล่าว เนื่องจากการควบคุมอณหภูมิ ความชื้น สารอาหาร และวิธีการแปลรูปล้วนส่งผลต่อจำนวนสาระสำคัญในตัวเห็ดหลินจือ บรรจุภัณฑ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะว่าเห็ดหลินจือจะขึ้นราได้ง่ายเมื่อโดนความชื้อ เพราะฉะนั้นตัวบรรจุภัณฑ์จึงควรเลือกเป็นขวดที่กันความชื้อเจริญอีกด้วย
เห็ดหลินจือกับผลดีต่อร่างกาย
เห็ดหลินจือ (Lingzihi หรือ  REISHI)มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า กาโนเดอร์ มา ลูสิดัม (Ganoderma Lucidum) เป็นเห็ดที่มีขนาดใหญ่ มีสีเข้มมีผิวมันวาว มีลักษณะเหมือนไม้ และก็มีรสขม มีประวัตศาสตร์ยาวนานสำหรับการใช้เห็ดหลินจือ เพื่อรักษาหรือบำรุงสุขภาพในประเทศแถบเอเซีย โดย เฉพาะประเทศจีนและก็ญี่ปุ่น ด้วยเหตุว่ามั่นใจว่าสารประกอบด้านในเหลืดหลินจือมีคุณค่าต่อสถาพทางร่างกาย
ในเห็ดหลินจือมีสารอาหารที่อาจเป็นผลดีต่อสุขภาพมากมาย ประเภทเส้นใยต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินแล้วก็แร่บางจำพวก เชเนแคลเซียม โพแทสเซียม ธาตุฟอสฟอรัสแมกนีเซียม เซเลเนียม ธาตุเหล็ก สังกะสี ดูแดง สารโมเลกุลชีวภาพที่สำคัญ เย่างสเตียรอยด์(Steroids) เทอร์ไต่อยด์ (Terpenoide) นิวคลีโอไทด์ (Nucleotides) ไกลโคโปรตีน (Glycoproteins)พอลิแซ็กคาไรค์ (Polrsacchayides) รวมทั้งสารอนุพันธ์อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนไลซีน (Lysine) และก็ลิวซีน (Leucine)เพราะฉะนั้น มีบางคนหรือในบางวัฒนธรรมนำเห็ดหลินจือมาทำกับข้าวแล้วก็แปรรูปเพื่อการบริโภคอย่างนานัปการ นักวิทยาศาสตร์จึงให้ความสนใจและก็นำเห็ดหลินจือมาทดลองหาประสิทธิผลทางการรักษาและก็การบำรุงสุขภาพ เพื่อพิสูจน์ว่าเห็ดจำพวกนี้มีสาระต่อสุขภาพร่างกายของคนเราใช่หรือไม่

เห็ดหลินมีผลดีต่อร่างกายที่บางทีอาจเป็นไปได้จริงหรือ?
มีการค้นคว้าทดลองเยอะแยะเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณค่าที่บางทีอาจเป็นได้ของเห็ดหลินจือ
แม้กระนั้นในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การแพทย์ที่แจ่มแจ้งถึงคุณลักษณะแล้วก็คุณค่าที่บางทีอาจเป็นไปได้ของเห็ดหลินจือแต่ว่า ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่กระจ่างแจ้งถึงคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิผลด้านใดๆก็ตามโดยเหตุนี้ ผู้ใช้ควรทำการศึกษาเรียนรู้และทำการค้นคว้าข้อมูลของเห็ดหลินจือ จำนวนรวมทั้งกระบวนการบริโภคที่สมควร และก็ความจำกัดต่างๆและก็ต้นสายปลายเหตุทางสุขภาพของตัวเองให้ดีก่อนที่จะมีการบริโภค
ตัวอย่างงานค้นคว้าที่เรียนเกี่ยวกับเห็ดหลินจือที่อาจมีผลต่อร่างกาย
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
งานศึกษาเรียนรู้หนึ่งได้ทดลองหาประสิทธิผลรวมทั้งความปลอดภัยของการบริโภคอาหารเสริมเห็ดหลืนจือในคนไข้ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ จำนวน 32 ราย  ผลลัพธ์เป็น เห็ดหลินจืออาจมีสรรพคุณในด้านการหยุดอาการปวด ไม่เป็นอันตรายต่อการกินไปสู่ร่างกายและไม่ส่งผลใกล้กัน อย่างไรก็ดี กลับไม่ปรากฏผลที่มีความนัยสำคัญในการต่อต้านปฎิกิริยาขบวนการออกซิเดชัน การต้านการอักเสบ หรือผลของการปรับระบบภูมิคุ้มกันอะไร
เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
มีการทดลองที่ทดสอบสมรรถนะของเห็ดหลินจือในด้านการเพิ่มสรรถภาพของร่างกาย โดยได้ ทดลองในผู้ป่วยโรคปวดกล้ามไฟโปรไมอัลเจีย (Fibromyalgia)ผู้หญิงปริมาณ 64 ราย ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 6 สัปดาห์ คนไข้บริโภคเห็ดหลินจือปริมาณ 6 กรัม/วัน ต่อจากนั้นก็เลยทดสอบสมรรถภาพร่างกายของคนไข้ ผลของการทดสอบแล้วก็กำหนดแผนการรักษาคนเจ็บโรคนี้ต่อไป แต่ยังคงขาดหลักฐานเกื้อหนุนที่แจ่มชัด จำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยในด้าน เพื่อหาหลักฐานรวมทั้งสิ่งที่ใช้ในการพิสูจน์ที่แนชัดถึงประสิทธิผลของเห็ดหลินจือต่อไป
ต่อต้านการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน และปกป้องการทำลายเซลล์ตับ
จากการทดลองหาความสามารถของสารตรีเทอร์พีนอยด์ (Trirpenoids)และโพลีแซ็กคาไรด์(Polysaccharide)ในเห็ดหลินจือในด้านการต้านการเกิดปฎิกิริยาขบวนการออกซิเดชัน รวมทั้งการคุ้มครองป้องกันการทำลายเซลล์ตับในกรุ๊ปผู้ทดลองที่มีสุขภาพดี 42 คน ผลลัพธ์ครั้งแสดงถึงประสิทธิภาพของเห็ดหลินจือในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และก็ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบของตับ
แต่ หากแม้เห็ดหลินจืออาจช่วยต้านทานปริกิรริยาออกซิเดชันได้ แต่การทดลองดังที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นเพียงแค่การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยขนาดเล็ก ควรศึกษาต่อไปเพื่อหาหลักฐานแล้วก็ข้อพสจน์ที่กระจ่างแจ้งที่แจ่มชัดถึงประสิทธิผลของเห็ดหลินจือ http://www.disthai.com/

26

น้ำมันเหลือง คืออะไร ?
น้ำมันเหลือง ยาแผนโบราณจากพืชสมุนไพรประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ทำมาจากพืชสมุนไพรชนิดต่างๆกัน สรรพคุณที่ใช้ดม ทา นวด เพื่อบรรเทาอาการต่างๆสรรพคุณนี้ไม่ด้อยกว่ายาแผนปัจจุบันอย่างยิ่งจริงๆ
การใช้นำมันนวดตามจุดต่างๆ
การนวดน้ำมันเหลืองเป็นวิธีดูแลภาวะผิวรวมทั้งสุขภาพที่ขอแนะนำเป็นการนวด ที่สกัดจากสมุนไพรและพืชต่างๆที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย โดนการนำสารสกัดกลิ่นแล้วก็เนื้อน้ำมันเหล่านั้นมานวดตามจุดต่างๆของร่างกายด้วยกลิ่นหอม และก็สัมผัสของของน้ำมันเหลืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกาย ลดความตึงเครียด ทำให้เราผ่อนคลาย รวมไปถึงช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นรวมทั้งผิวพรรณให้ดูดีขึ้นด้วย วันนี้พวกเราจะพาไปดูคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากการนวดน้ำมันว่ามีประโยชน์ในด้านใดบ้าง
บริการนวดน้ำมันนวดแล้วก็ส่วนมากสร้างความแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งช่วยย่อยอาหารดีขึ้น.
ศิลปะที่งามของการนวดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยการนวดน้ำมันบางมาก. น้ำมันนวดแต่ละคนมีคุณลักษณะรักษาโรคต่างๆที่มีเพื่อให้บริการด้านต่างๆสำหรับการรักษาร่างกายและจิตใจของคุณอีกด้วย. เลือกน้ำมันเหลืองที่ดีเยี่ยมที่สุดสำหรับความอยากได้ส่วนตัวของคุณและก็ผ่อนคลายร่างกายของคุณด้วยการนวดน้ำมันเหลืองบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ, เพื่อจะรักษาความสมดุลทางด้านจิตวิญญาณของคุณรวมทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายของคุณ.สรรพคุณมีอะไรบ้าง ?
สรรพคุณของน้ำมันเหลือง สมุนไพรนั้น มีมากมายก่ายกองทีเดียว
ทุเลาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นหวัด แก้วิงเวียนหัว หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเป็นแล้ง
แก้เคล็ดลับขัดยอก ฟกช้ำ ทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ปวดบวม
ทาท้องเพื่อขับลมข้างในท้อง
ทาแก้ผื่นผื่น ตุ่มคัน
ทาก่อนนอนทำให้หลับง่ายขึ้น จิตใจสงบ บรรเทา ทาเช็ดนวดฝ่าเท้า ไล่เลือดลม
ใช้ทาแก้ เหน็บชา ตะคิว ปวดสันหลังปวดบั้นเอว ปวดหัวเข่า ปวดขา บวมช้ำ ปวดกล้ามเนื้อ ดมแก้อาเจียน ตาลาย อาการหอบหืด รวมทั้งไซนัส
- ทุเลาอาการตาลายหัว หน้ามืด เหมือนจะเป็นลม
- แก้เคล็ดปวดเมื่อย ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย
- ทาท้องเพื่อขับลมข้างในท้อง
- ทาแผลมีดบาด ทาแก้ผดผื่น
- ทาก่อนนอนช่วยให้หลับง่ายมากยิ่งขึ้น
- น้ำมันเหลืองบรรเทาอาการคัดจมูก เพราะเหตุว่าหวัด
คนไหนกันที่ถูกใจใช้ น้ำมันเหลือง เสมอๆห้ามพลาด เนื่องจากวันนี้พวกเรานำน้ำมันเหลืองสูตรใหม่ กลิ่นไม่ฉุนจัด ซึ่งทั่วไปนั้นมีการทำกันกลายสูตรมาก สุดแท้แต่ว่าผู้ใดกันแน่ชอบสูตรไหน เป็นน้ำมันเหลืองที่ทำจากธรรมชาติล้วนๆใช้สมุนไพรดีๆของไทยทั้งนั้นมักใช้แก้ปวด แก้เวียนหัว แก้ตะคิว รักษาหอบหืด ไซนัส บางสูตรแก้ท้องขึ้นได้ด้วย ไปดูสูตรการทำกันเลย
วัสดุ เครื่องไม้เครื่องมือ
1.เมนทอล 300 กรัม
2.พิมเสน 100 กรัม
3.การบูร 100 กรัม
4.หัวไพลแก่จัด 200 กรัม
5.น้ำมันงาบริสูทธิ์ 50 กรัม
6.กระทะสำหรับทอดหัวไพล
7.ภาชนะสำหรับผสมสาร เป็นต้นว่า ขวดใส่กาแฟ ขวดแก้ว
แนวทางการทำ
1.ล้างหัวไพลให้สะอาดตากให้แห้ง หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแห้ง
2.ทอดหัวไพลในน้ำมันงาโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดไปจนถึงน้ำมันเป็นสีเหลือง เสร็จแล้วใส่สมุนไพรทีละตัวทอดแม้กระทั่งหมดฟองยกลงจากเตากรองเอากากทิ้ง
3.นำส่วนประกอบทั้งยัง 3 จำพวก ในอัตราส่วนที่ระบุเป็น(เมนทอล 3 ส่วน พิมเสน 1 ส่วน พิมเสน 1 การบูร 1 ส่วน )เทผสมรวมกันในภาชนะสำหรับผสมสาร
4.ใช้ไม้พายเล็กคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นของเหลว (ถ้าเกิดไม่ใช่ไม้คนอาจใช้แนวทางการเขย่าขวดให้ส่วนผสมละลายก็ได้
5.เติมน้ำมันที่สกัดจากหัวไพลลงไป คนให้เข้ามาเป็นเนื้อเดียว
6.น้ำมันเหลืองที่ได้บรรจุขวดปิดฝาให้แน่น
คุณประโยชน์ของการนวดน้ำมัน
นวดจริงหมายความว่าการกระตุ้นเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยมือ, เพื่อเกื้อหนุนสุขภาพและก็ฟื้นฟูให้ร่างกายทั้งหมด. น้ำมันนวดถูกดีไซน์มาเพื่อให้มือเลื่อนได้ง่ายขึ้นในระหว่างนวด และในเวลาเดียวกันเครื่องหอมอโรมาให้ผ่อนคลายมากที่สุดสำหรับทั้งกายใจ. อ่านต่อไปเพื่อหารายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับคุณประโยชน์ที่ได้รับมาจากการนวดน้ำมันและก็ผ่อนคลายร่างกายของคุณที่มีประสบการณ์นวดมีชีวิตชีวา.
เมื่อมาถึงการนวดน้ำมันเหลือง, มีหลายร้อยปิดตัวเลือกที่แตกต่างกันให้เลือก. คุณได้อย่างอิสระสามารถเลือกจากเยอะแยะน้ำหอมรวมทั้งสีที่แตกต่างเพื่อบริการ. น้ำมันนวดบรรเทา, น้ำมันร้อน, น้ำมันนวดกระตุ้นความรู้สึก, น้ำมันหอม
จะสามารถเจอได้ในตลาดท้องน้ำมันนวดน้ำมันเหลืองเพื่อให้คุณสามารถเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่มีความต้องการและก็ความปรารถนาของคุณ.
ลดการ ความตึงเครียด
นวดเป็นวิธีที่ดีเลิศมาก ลดความตึงเครียด และก็ความเครียดที่มีการสะสมภายในร่างกายของคุณในระหว่างวันที่อ่อนล้า.
น้ำมันนวดน้ำมันหอมระเหยที่มีน้ำมันหอมระเหยที่สงบประสาท, ช่วยให้คุณผ่อนคลายและก็กำจัดความคิดเชิงลบที่สะกิดความเครียด.
อ่อนโยน, , ช่วยทำให้คุณ รักษา แล้วก็คืนจิตวิญญาณและความสมดุลทางอารมณ์ของคุณ.
เสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
หนึ่งในผลตอบแทนที่สำคัญที่สุดของน้ำมัน นวด ซึ่งมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและในขณะเดียวกันจะช่วยลดความดันเลือดซึ่งเป็น น.

27

น้ำมันนวดสมุนไพร

ลักษณะของโรคปวดต่างๆ
ปวดหลังด้านขวาที่อยู่ข้างล่าง
          น้ำมันนวดสมุนไพรข้างหลังด้านล่างก็คือบริเวณหลังตั้งแต่ใต้สะบักไปจนถึงก้นกบ ซึ่งเป็นส่วนที่พบได้ทั่วไปลักษณะของการปวดได้บ่อยมากที่สุด แถมเมื่อมีอาการปวดแล้วก็มักจะทำให้ทำอะไรก็ทำได้ตรากตรำ ดังนี้สาเหตุที่ทำให้มีการเกิดอาการปวดข้างหลังด้านขวาด้านล่าง นอกจากการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินความจำเป็นและก็ผิดท่าทีแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกดังเช่นว่า

 • ตั้งครรภ์

            ลักษณะของการปวดหลังคือเรื่องธรรดาของว่าที่แม่ที่กำลังตั้งท้อง เนื่องจากว่ารอบๆหลังด้านล่าง เป็นบริเวณที่จำเป็นต้องรองรับเด็กแรกเกิดตัวน้อย ยิ่งหากว่าที่แม่จำเป็นต้องนั่ง ยืน หรือเดิน ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆก็บางครั้งอาจจะยิ่งรู้สึกเจ็บปวดหลังข้างล่างด้านขวาได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น น้ำมันนวดสมุนไพรดังนี้อาการจะเป็นๆหายๆขึ้นกับอิริยาบถที่ทำอยู่ ถ้าหากได้เอนหลังพักชั่วประเดี๋ยวก็จะดีขึ้น แม้กระนั้นหากว่าเกิดอาการนี้เรื้อรัง แถมยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ควรจะรีบไปพบหมอ เพราะว่าโน่นอาจไม่ได้มีเหตุมาจากแค่ความเจ็บปวดเมื่อย แม้กระนั้นอาจเกิดจากความผิดแปลกของครรภ์ได้จ้ะ


  โรคติดเชื้อในกระดูก


            หนึ่งในอาการติดเชื้อที่คนทั่วๆไปสามารถเจอได้ โดยอาการมักจะเกิดขึ้นที่บริเวณกระดูกสันหลัง ทำให้รู้สึกปวดที่กระดูกสันหลังและก็ลุกลามไปทั่วบริเวณหลังส่วนล่างทางขวา โดยส่วนใหญ่แล้วการต่อว่าดเชื้อในกระดูกมักจะกำเนิดกับคนวัยแก่ ผู้ที่มีปัญหาภูมิต้านทานผิดพลาด และก็จะมีลัษณะทิศทางมีการติดโรคเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าหากมีปัญหาสุขภาพอื่นๆอยู่ก่อนแล้วจ้ะ


  กระดูกสันหลังหักจากแรงดัน


            แค่เพียงไอ หรือจาม ก็สามารถทำให้กระดูกสันหลังหักได้ โดยยิ่งไปกว่านั้นคนที่มีลักษณะโรคกระดูกพรุน หรือผู้สูงวัยที่มีสภาวะกระดูกเปราะกว่าธรรมดา โดยหากเกิดอาการกระดูกสันหลังหักเพราะว่าแรงดัน จะมีผลให้เกิดอาการปวดที่หลังขวาล่าง ในลักษณะปวดถ่วงๆบางคราวอาจะมีอาการปวดร้ายแรงน้ำมันนวดสมุนไพร ด้วยเหตุนี้หากคุณจาม หรือไอแล้วมีลักษณะปวดที่หลังขวาล่าง อย่าประมาทและปล่อยทิ้งเอาไว้ ควรรีบไปพบหมออย่างด่วนเลยค่ะ


  หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท


            น้ำมันนวดสมุนไพรสามารถ อาการปวดที่เกิดขึ้นจากปัจจัยนี้สามารถพบได้บ่อยมากที่สุด โดยสาเหตุที่ทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนั้นอาจะเกิดได้จากอาการเจ็บ หรือเป็นผลมาจากปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม โดยอาการนี้นอกเหนือจากการที่จะทำให้ปวดหลังด้านล่างด้านขวาแล้ว ก็จะมีอาการชาบริเวณขาร่วมด้วย ยิ่งถ้าเนื่องจากหมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาท ทำให้หลักการทำงานของระบบประสาทที่สั่งงานไปยังขาเกิดความเปลี่ยนไปจากปกติ ยิ่งถ้าหากว่าเส้นประสาทที่ถูกกดทับนั้นเป็นเส้นประสาทไซอาว่ากล่าวก (Sciatic) ซึ่งเป็นประสาทขนาดใหญ่ที่อยู่รอบๆกระสันข้างหลังส่วนเอวด้วย จะมีผลให้เกิดลักษณะของการปวดร้าวลงขา อาจจะทำให้ถึงขนาดไม่สามารถที่จะเดินได้ ด้วยเหตุนั้นหากว่าเกิดอาการปวดข้างหลังร่วมกับอาการชา หรือเจ็บปวดรวดร้าวลงขาอย่างเรื้อรังละก็ ควรรีบไปทำการตรวจโดยด่วน เพื่อจะได้วางวิธีการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะ


  โรคไต


  ไม่ว่าจะเป็นอาการไตอักเสบ หรือนิ่วในไต ก็ส่งผลให้รู้สึกเจ็บปวดข้างหลังส่วนล่างได้ เนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้ข้างหลังมากที่สุด โดยหากเกิดอาการไตอักเสบ หรือนิ่วในไตที่ไตข้างขวาก็จะทำให้รู้สึกปวดข้างหลังด้านขวาที่อยู่ข้างล่างมากมายเป็นพิเศษ และก็อาการนี้ไม่อาจจะหายสนิทได้ ถ้าเกิดมิได้ทำการรักษาอย่างถูกต้องจ้ะ


  การต่อว่าดเชื้อทางเท้าปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)


            การติดเชื้อในทางเดินฉี่ไม่เฉพาะแต่ทำให้เจ็บท้องด้านล่าง แต่ยังส่งผลให้ปวดหลังส่วนล่างทางด้านขวาได้อีก ยิ่งถ้าหากการต่อว่าดเชื้อแพร่กระจายไปที่ไต ทำให้กรวยไต หรือไตอักเสบ ก็จะยิ่งทำให้ลักษณะของการปวดข้างหลังร้ายแรงมากขึ้น และมีอาการไข้ต่ำๆเกิดขึ้นร่วมด้วย ฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการปวดหลังด้านขวาทางด้านล่างน้ำมันนวดสมุนไพร พึงสังเกตว่ามีลักษณะปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีกลิ่นเหม็น และมีลักษณะเจ็บเวลาฉี่หรือไม่ ถ้าหากมีละก็ ควรจะไปพบหมอเลยจ้ะ


  โรคอ้วน


            ความอ้วนเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุสำคัญที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดลักษณะของการปวดหลังข้างล่างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนมากมายๆเพราะเหตุว่าน้ำหนักส่วนเกินจะไปกดน้ำมันนวดสมุนไพรทับที่รอบๆกระดูกสันหลัง และกล้ามรอบๆข้างหลังกระทั่งทำให้ปวดหลัง ซึ่งถ้าเรื้อรังเป็นระยะเวลาที่ยาวนานๆก็จะทำให้กระดูกสันหลังผิดรูปได้จ้ะ


  ไม่บริหารร่างกายกล้ามเนื้อหลัง


            เหมือนกันกับกล้ามส่วนอื่นๆกล้ามเนื้อน้ำมันนวดสมุนไพรข้างหลังก็ต้องการบริหารร่างกายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกล้ามสิ่งเดียวกัน ซึ่งถ้าหากว่าพวกเราไม่ยอมบริหารร่างกายกล้ามหลัง กล้ามก็จะอ่อนแอลง และไม่สามารถรองรับน้ำหนักตัวที่กดทับลงมาได้ กระทั่งเป็นต้นเหตุทำให้ปวดหลังด้านขวาล่างน้ำมันนวดสมุนไพร ทราบแบบงี้รวมทั้งอย่าลืมหมั่นออกกำลังกายกล้ามเนื้อข้างหลังเสมอๆนะคะ เพียงแค่ออกกำลังกายด้วยท่ายืดกล้ามเนื้อ หรือฝึกฝนโยคะก็จะช่วยกล้ามข้างหลังแข็งแรงเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะ
            สาเหตุของลักษณะของการปวดหลังข้างขวาพวกนี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่พบได้ทั่วไป แต่ดังนี้เองก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่นำมาซึ่งอาการปวดหลังด้านขวาได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งแม้ปวดแบบเรื้อรังไม่หายสักที แทนที่จะพึ่งยาพาราหรือนวดทุเลาอาการก็ควรไปพบหมอเพื่อรับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องจ้ะ
            น้ำมันนวดสมุนไพร แต่สำหรับผู้ใดกันแน่ที่มีลักษณะปวดหลังเพราะว่ามีอิริยาบถที่ไม่ถูกท่า เสนอแนะให้ออกพลังกาย หรือยืดดูหมิ่นเหยียดหยามร่างกายตามนี้เลย
            - 6 ท่าโยคะแก้ปวดหลังสุดเบสิก หยุดทุกอาการปวดก่อนหรือหลังพัง
            - 10 ท่าโยคะแก้ปวดหลัง ยืดเหยียดวันแล้ววันเล่า อาการปวดหายไว !
            และก็ทดลองปรับท่านอนมานอน 4 ท่านอนแก้ปวดหลัง ไม่ต้องการข้างหลังพังทลายรีบแปลงท่านอนด่วน ! บางครั้งอาจจะช่วยให้หายปวดหลังได้ค่ะ

28

น้ำมันนวดสมุนไพร
ประโยชน์ของการนวดน้ำมัน
น้ำมันวด นับว่าเป็นหนึ่งในวิธีบำบัดรักษาความเคร่งเครียด ผ่อนคลายจิตใจ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทุเลาความเมื่อนล้า นอกจากนั้นคุณคุณลักษณะของน้ำมันหอมระเหยแต่ละจำพวกที่ผสมอยู่ในน้ำมันนวดตัวของเรานั้นนังสามารถทุเลาอาการต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกเมื่อเวลาสูดดม หรือเมื่อผสมเข้ากับน้ำมันก็สามารถที่จะช่วยให้รู้สึกเย็นสบายผิว ที่ช่วยคุ้มครองแมลงรบกวน ฯลฯ
การนวดน้ำมันเป็นแนวทางสำหรับดูแลสภาพผิวแล้วก็สุขภาพที่ขอแนะนำเลย เป็นส่วนมากจะการนวด ที่สกัดมาจากสมุนไพรแล้วก็พืชต่างๆโทนร้อนพอสมควร ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย โดยการนำสารสกัดกลิ่นและก็เนื้อน้ำมัน เหล่านั้นมานวดตามจุดต่างๆของร่างกาย ด้วยกลิ่นหอมยวนใจรวมทั้งและก็สัมผัสของน้ำมันที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจะเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบต่างของร่างกาย ลดความเครียด ทำให้เราผ่อนคลาย รวมไปถึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวพรรณให้ดูดีขึ้นด้วย วันนี้ค่ะเราจะพาไปดูคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการนวดน้ำมันกันว่า มีประโยชน์ด้านใดบ้าง
1.การนวดน้ำมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นรูปแบบการทำงานของระบบประสาท ให้ปฏิบัติงานได้ดิบได้ดีเยอะขึ้นเรื่อยๆ ลดอาการเคร่งเคลียดให้พวกเราบรรเทาจากการความเมื่อยล้าและก็ความอ่อนเพลียสะสม
2.น้ำมั่นนวด กระตุ้นรูปแบบการทำงานของเลือด ให้ดำเนินงานก้าวหน้ามีประสิทธิภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งสามารถหล่อเลี้ยงออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปทั่วร่างกายอย่างสมบูรณ์ คุ้มครองโรคต่างๆรวมถึงลดระดับความดันโลหิตได้ดิบได้ดีด้วย
3.เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย ด้วยการเข้าไปซ่อมบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆภายในร่างกายให้ดำเนินงานเจริญและก็มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ
4.เพิ่มความชื้นให้กับผิว ด้วยเข้าไปกำจัดสารพิษ ทั้งภายในร่างกายรวมทั้งสภาพผิว ช่วยผลัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกมาส่งให้ผิวของคุณเรียบเนียนเปียกชื้น ดูผ่องใสและก็ชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น
5.ช่วยในประเด็นการนอนหลับให้ดีมากยิ่งกว่าเดิม ผ่อนคลายสมองและร่างกายต่างๆมีผลต่อระบบประสาท ทำให้นอนสนิทได้ดียิ่งไปกว่ากว่า ลดอาการนอนไม่หลับได้อย่างดีเยี่ยม
ยิ่งกว่านั้นการนวดน้ำมันยังมีสาระอีกหลายสิ่งหลายอย่างต่อสภาพร่างกาย ซึ่งถือได้ว่าทางเลือกแก่แฟนสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมลดอาการปวดหัวไมเกรนสำหรับผู้ที่เคยทรมานจากอาการปวดหัวไมเกรนอยู่หลายครั้ง หมอก็ได้แนะนำให้ทดลองไปนวดบำบัดสุขภาพดูบ้าง เพราะเหตุว่าจากผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้ที่มีลักษณะปวดศรีษะไมเกรนที่ได้รับบริการนวดตัวติดต่อกัน 2-3 อาทิตย์ จะสามารถทุเลาอาการข้างๆของโรคไมเกรน และนอนหลับได้อย่างสนิทขึ้นด้วยจ้ะ


ทุเลาอาการกล้ามอักเสบจากการบริหารร่างกาย


          ในเวลาที่บริหารร่างกายอย่างมาก ร่างกายจะได้รับผลพวงเป็นอาการปวดเมื่อยล้า หรือกล้ามเนื้ออักเสบเป็นของแถม ซึ่งการเล่าเรียนของ Buck Institute for Research on Aging and McMaster University in Ontario, Canada ก็ได้เผยวิธีบรรเทาอาการว่า ให้ลองไปเอนกายรับบริการนวดตัวดูบ้าง เนื่องจากว่าการนวดจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากการบริหารร่างกายเจริญพอๆกับการรับประทานยาคลายกล้ามเนื้ออย่างไรยังงั้นเลยล่ะ
การนวด


ดูเด็กขึ้น


          ตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ต้องตรากตรำแอ๊บแบ๊วดึงวัยอีกต่อไป เพราะว่าเพียงไปสปาให้เขานวดๆบีบๆร่างกายอยู่บ่อยๆก็สามารถทำให้เรามองเด็กขึ้นได้แล้ว โดยผู้ชำนาญด้านผิวหนังก็ได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า การขัดหน้าหรือนวดหน้า รวมไปถึงนวดตัว เป็นการกระตุ้นให้เลือดภายในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น ซึ่งก็ทำให้สุขภาพผิวด้วย ทั้งยังการนวดยังช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมท่อน้ำเหลือง ให้กำจัดพิษที่อยู่ใต้ผิวหนังให้หมดไป ทำให้สารอาหารแล้วก็วิตามินต่างๆซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้ดีขึ้น ช่วยทำให้ผิวดูมีชีวิตชีวาเต่งตึงได้อีกครั้ง รวมถึงกำจัดริ้วรอยเหี่ยวย่นบริเวณผิวหน้าได้อีกด้วยนะ


คุ้มครองอาการ PMS


          ผู้หญิงทุกคนคงจะรู้ว่าอาการ PMS ก่อนมีประจำเดือนนั้นสร้างความทรมานให้กับพวกเราได้มากมายแค่ไหน แต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องวิตกกังวลกับอาการพวกนี้อีกต่อไป เพราะว่าผลการศึกษาวิจัยของ Touch Research Institute and University of Miami Medical School พบว่า การนวดตัวสามารถป้องกันอาการข้างๆทุกประเภทในตอนที่สตรีมีรอบเดือนได้อยู่หมัด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลัง ปวดท้อง ตัวบวม น้ำหนักขึ้น หรืออาการหงุดหงิดไม่พอใจ แม้กระนั้นวิธีนวดบางครั้งอาจจะได้ผลดีกับผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 19-45 ปี เพียงแค่นั้นนะคะ
นวดแผนไทย

 • ลดอาการข้างๆของโรคมะเร็ง ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตันเผยว่า คนป่วยโรคมะเร็งระยะแพร่ขยายที่ได้รับการนวดตัว จะสามารถนอนหลับก้าวหน้าขึ้น ทุเลาลักษณะของการเจ็บปวด รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City ในปี 2004 ที่เปิดเผยว่า ผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย จะทรมานจากอาการเจ็บปวดลดลง อาเจียนน้อยครั้ง หรือไม่อ้วกเลย รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้น ความดันดีมากกว่าเดิม แล้วก็เครียดจากอาการป่วยน้อยลง ภายหลังได้รับการบำบัดด้วยแนวทางนวด
 • ทุเลาอาการปวดเรื้อรัง


          ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดรักษาได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่า คนที่มีลักษณะปวดเรื้อรัง ตัวอย่างเช่น ปวดตามข้อ โรคข้ออักเสบ รวมทั้งลักษณะของการปวดเมื่อยเรื้อรังอื่นๆจะคลายลักษณะของการเจ็บปวดเหล่านี้ลงไปได้มาก ภายหลังได้รับบริการนวดอย่างถูกต้องต่อเนื่องกันเพียง 2-3 ครั้งเพียงเท่านั้น เพราะเหตุว่าการนวดได้อย่างถูกจุด จะช่วยทุเลาอาการเกร็งของกล้ามในส่วนนั้นๆได้อย่างเร็ว ก็เลยสามารถทุเลาลักษณะการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อรอบๆนั้นได้อย่างทันใจนั่นเองจ้ะ
การเลือกน้ำมันนวด
การเลือก[url=https://www.charmingfresh.com/product/49/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3http://www.chiangdaoherb.com/product/19/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3]น้ำมันนวด[/url]ขึ้นกับการใช้งาน แล้วก็สรรพคุณต่างๆของน้ำมันนวดแต่ละประเภท โดยส่วนใหญ่น้ำมันพื้นฐานที่นิยมเอามาผสมทำน้ำมันนวด ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันที่สกัดจากเมล็ดทานตะวัน เป็นต้น ซึ่งมีวิตามินอี สูงยิ่งกว่าน้ำมันที่สกัดจากถั่วเหลือง แล้วก็น้ำมันเมล็ดข้าวโพดถึง 3 เท่า วิตามินอี ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ดักจับ และทำลายของเสียที่รังแกเซลล์ต่างๆของร่างกาย ช่วยทำให้ผิวพรรณเต่งตึง ลกไขมันในเส้นโลหิต คุ้มครองการเกิดมะเร็ง ยิ่งกว่านั้นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันยังมีกรดไขมันไม่อิ่ม กรดไลโนเลอิกสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่มกระชุ่มกระชวย โดยทั้งนี้น้ำมันแต่ละจำพวกจะมีคุณสมบัติ แล้วก็คุณค่าที่นานับประการ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้สมควรตามการใช้แรงงาน

29

[url=http://www.disthai.com/]สมุนไพรฟันปลา[/url][/size][/b]
ฟันปลา Litsea umbellate Merr.
บางถิ่นเรียกว่า ฟันปลา สลด (ปราจีนบุรี) เมนตรือ (เขมร-จันทบุรี) สะเตื้อ (จังหวัดตราด)
       ไม้ต้น ขนาดเล็ก หรือไม้พุ่ม สูง 3-10 ม. ตามแขนงมีขนสีน้ำตาล ใบ ผู้เดียวออกเรียงสลับ หรือเรียงเวียนห่างๆรูปรี หรือ มีขนาดออกจะเล็ก กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 7.5-23 เซนติเมตร ปลายใบแหลม หรือมน โคนใบแหลมขอบของใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ข้างบนสีเขียวเข้มเป็นเงา มีขนเฉพาะตามเส้นกลางใบและก็เส้นแขนงใบ ข้างล่างเป็นรอยเปื้อนขาว มีขน เส้นใบมี 6-10 คู่ ข้างล่างแลเห็นชัดกว่าข้างบน ก้านใบยาว 6-12 มม. มี ดอก ออกเป็นช่อ เป็นกลุ่มตามง่ามใบ ก้านช่อยาว 2-5 มิลลิเมตร ช่อดอกมีขนปกคลุมหนาแน่น สมุนไพร กลีบรวมเชื่อมชิดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 4-6 กลีบ ทั้งถ้วยแล้วก็กลีบติดทนจนกระทั่งได้ผลสำเร็จ ผล รูปไข่หรือค่อนข้างกลม ปลายมีติ่งแหลม โคนมีชั้นของกลีบรวมรองรับอยู่ ขอบกลีบรวมมีขน

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในป่าดิบ พบทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ของไทย
คุณประโยชน์ : ต้น เปลือกต้นเจอ alkaloid ใบ ตำเป็นยาพอกฝี

30

เรามี(ขายพริกไทยดำ)นอกจากจะเป็นเครื่องเทศชูรสของกินที่คนไทยรู้จักกันมาอย่างเป็นเวลายาวนาน
รวมทั้งนิยม(ขายพริกไทยดำ) ที่ได้รับการยอมรับ และก็ถูกใช้เป็น พืชสมุนไพร สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของหมอแผนทิศตะวันออก มานานหลายสิบปีแล้วซึ่งปกติแล้วได้(ขายพริกไทยดำ) และก็ถูกนำไปใช้กับ การดูแลและรักษาโรคต่างๆอาทิเช่น โรคกระเพาะ ไส้ แก้ปวด แก้อักเสบ ฯลฯสำหรับในยุคสมัยที่ความงามนี้ (ขายพริกไทยดำ) ได้รับการยินยอมรับ และก็ความวางใจจากกลุ่มของคนที่อยาก ลดน้ำหนัก ว่ายอดเยี่ยมในพืชสมุนไพร ที่มีผู้นิยมขายมากที่สุด
(ขายพริกไทยดำ)คุณประโยชน์แสนพิเศษ สำหรับในการช่วยสำหรับเพื่อการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี
จนกระทั่ง มีผลิตภัณฑ์ (ขายพริกไทยดำ)ลดความอ้วน ออกมาให้มองเห็นอย่างมากในขณะนี้สำหรับในวันนี้ จะขอพาคุณผู้หญิงไปเจาะลึก ถึงจุดเด่น ข้อบกพร่อง ของ พริกไทยดำ กัน…
(ขายพริกไทยดำ)ช่วยลดน้ำหนักมีดียังไง
นักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาและทำการค้นพบว่า มีการ(ขายพริกไทยดำ) คุณลักษณะในการช่วยต้านความอ้วน เพราะเหตุว่า ในการ(ขายพริกไทยดำ) มีส่วนประกอบของสารไพเพอร์รีน
ซึ่งจะมีข้อดีในเรื่องของ ความฉุน แล้วก็รสที่เผ็ดร้อน ที่ช่วยในการควบคุมยีนส์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม การก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่ให้ลดน้อยลง พร้อมทั้งทำลายเซลล์ไขมันเก่า ที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย ให้มีปริมาณน้อยลง
ผลที่ได้ก็คือ น้ำหนักตัวลดลง ตามไปด้วย อวัยวะส่วนต่างๆที่เคยหย่อนคล้อย ก็จะมีความกระชับเข้ารูปเยอะขึ้น
ยังมีการ(ขายพริกไทยดำ) จะมีคุณลักษณะช่วยสำหรับเพื่อการลดหุ่นดังนี้ช่วยกำจัดเซลล์ไขมันที่อยู่ภายในร่างกายโดยทำให้เซลล์ไขมันเก่า ที่สะสมอยู่ในร่างกายตาย กับ ควบคุมการเกิดขึ้นใหม่ของเซลล์ไขมัน ทำให้ผอมบางลงและกลับมาอ้วนอีกยากขึ้นช่วยทำให้ระบบการทำงานเกี่ยวกับการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นโดยกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะ ทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลังงาน ที่ได้รับจากการกินอาหาร ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และก็มีคุณภาพมากเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเผาผลาญพลังงาน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงไม่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการสะสมของไขมันในร่างกาย ซึ่งเป็นสำเหตุสำคัญ ที่นำมาซึ่งความอ้วนขึ้น
วิธีการใช้พริกไทยดำเพื่อลดความอ้วนแม้การ(ขายพริกไทยดำ) จะไม่ใช่ ยาลดหุ่น โดยตรง แต่ก็เป็นสมุนไพรชั้นดี ที่จะช่วยทำให้รูปร่างของคุณให้เกิดความสวยสดงดงามเพรียว โดยส่วนมากแล้วการรับประทานพริกไทยดำ เพื่อลดหุ่น มักนิยมใช้การบรรจุพริกไทยดำป่นละเอียด รวมกับ(ขายพริกไทยดำ)สมุนไพรอื่นๆเอาไว้ในแคปซูล หรือกระทำการอัดเป็นเม็ด เพื่อให้สะดวกต่อการกิน
ในการ(ขายพริกไทยดำ) มีคุณลักษณะเด่นในเรื่องของรสที่เผ็ดร้อน มีผลต่อเซลล์ไขมันให้ทำงานลดลง และยังทำลายเซลล์ไขมันเก่า ที่อยู่ในร่างกายได้อีกช่วยให้กระเพราะอาหารหลั่งกรดได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบการย่อยของอาหารทำงานได้ดี โดยเหตุนั้น (ขายพริกไทย)ดำผลที่ได้รับคือ ไขมันที่ลดลง แล้วก็ยังทำให้ผิวหนังกระชับมายิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งในขณะนี้ มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก โดยการใช้พริกไทยดำ เป็นส่วนผสมหลักออกมาวางจำหน่ายแล้วก็(ขายพริกไทยดำ)อยู่เยอะๆแม้กระนั้นในความเป็นจริงแล้ว การ(ขายพริกไทยดำ) มาใช้สำหรับการลดน้ำหนักนั้น พวกเรามี(ขายพริกไทยดำ)สามารถซื้อหามาแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ลดหุ่นได้ด้วยตัวเอง โดยมีวิธีการง่ายๆดังนี้
การทำแคปซูลพริกไทยดำ เพื่อใช้สำหรับในการรับประทานด้วยตัวเอง
ด้วยเหตุว่า สามารถหาส่วนประกอบมาทำเองได้ อย่างไม่ยากนักในราคาที่ถูก โดยเริ่มจากการหาซื้อแคปซูลเปล่า ซึ่งหาซื้อได้จากร้านขายยาโดยปกติ
แล้วนำพริกไทยดำป่นละเอียด ที่หาซื้อได้จากร้านขายยาแผนโบราณ แล้วนำพริกไทยดำ มากมายรอคอยกเข้าไปในแคปซูลให้เต็ม
แล้วต่อจากนั้นให้นำมารับประทาน ก่อนรับประทานอาหาร ราว 10 นาที โดยการรับประทานทีละ 2-4 แคปซูล เพื่อความสามารถ ในการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ไขมัน
แต่ห้ามกระทำกินหลังรับประทานอาหาร โดยเด็ดขาด เพราะเหตุว่าจะมีผลให้รู้สึกร้อน แล้วก็มีลักษณะเรอ
กินพริกไทยดำปริมาณมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆระวังมะเร็งสอบถามหา
แม้ พริกไทยดำ จะมีคุณลักษณะที่มีประโยชน์มากมาย สักเท่าใด แต่ว่าถ้าหากทำการรับประทานเข้าไปในร่างกาย ไม่น้อยเลยทีเดียวๆเพื่อลดน้ำหนักแล้ว ก็ย่อมที่จะได้โอกาสเกิดผลข้างเคียงได้ ด้วยเหมือนกัน
เพราะเหตุว่าวิธีขายพริกไทยดำ มีสารสารอัลคาลอยด์ ไพเพอร์ริน เมื่อไปสู่ร่างกายก็จะถูกทำปฏิกิริยา กลายเป็น สารก่อโรคมะเร็งในกรุ๊ปของ เอนไนโตรโซไพเพอร์ริดีน
เมื่อทำการบริโภคเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆจะก่อให้มีการสะสมสารเป็นพิษ จนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูง
แม้กระนั้นปกติแล้ว สารที่เป็นพิษกลุ่มนี้ มีโอกาสที่ร่างกายจะได้รับน้อยมาก แม้ใช้พริกไทยดำ เป็นเพียงแค่เครื่องปรุงสำหรับในการกินอาหารตามปกติ เพราะร่างกายจะสามารถกำจัดออกได้เอง ตามธรรมชาติ นอกเหนือจากนี้ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคตา มีลักษณะอาการเจ็บคอ หรือเป็นโรคริดสีดวงทวาร ไม่สมควรกินพริกไทยดำมากจนเกินความจำเป็น เพราะเหตุว่าอาจจะทำให้ลักษณะของโรคพวกนั้น มีการกำเริบขึ้นได้
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายส่งพริกไทยดำ

Tags : ขายส่งพริกไทยดำ,ผลิตอาหารเสริม

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 13