ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  (อ่าน 1 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กุมภาพันธ์ 06, 2019, 12:55:02 AM
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 303
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘
- ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี
- การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
- ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เข้าดูยูทูบสอบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เข้าดูเว็บที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Tags : คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา